Den finländske justitieministern Jari Lindström kan trots sitt efternamn inte prata svenska. Det ska han nu råda bot på. På en presskonferens där resultatet i språkbarometern presenterades lovade han att ta kurser i svenska.

– Jag har kommit till slutsatsen att man bara måste gå med. Språkkunskapen blir bättre genom att tala. Jag vill lära mig svenska så att jag i något skede kan ge åtminstone en kort intervju på svenska, sade Lindström enligt FNB.

Språkbarometern genomförs vart fjärde år i Finlands tvåspråkiga kommuner. Den visar att både svensk- och finskspråkiga som är minoriteter i sina kommuner anser att språkklimatet har försämrats. Bland finskspråkiga har andelen som anser att relationerna mellan språkgrupperna är goda minskat från 57 procent i föregående mätning till 44 procent. Bland svenskspråkiga har motsvarande andel minskat från 59 procent till 51 procent.