Detta har hänt

Den 13 februari berättar Metrokolumnisten Hillevi Wahl om Anna, som krävts på ett dödsdatum för att slippa jobba. 

Hennes berättelse delas tusentals gånger på sociala medier och leder till fler vittnesmål om liknande fall. 
 
Efter att Anna Liljedahl trätt fram i media ändrar Försäkringskassan inställning och Anna får behålla sjukersättningen.
 
Metros rapportering har också väckt debatt i Riksdagen efter att Tomas Eneroth (S) ställt en fråga om det femte kriteriet till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M).
Kriterier för allvarlig sjukdom eller skada

Följande kriterier används av Försäkringskassan vid bedömning av allvarlig sjukdom eller skada. Om ingen av de första fyra kriterierna uppfylls används det sista kriteriet om betydande risk att dö inom 5 år.

1. Ett väl avgränsat sjukdomstillstånd eller en skada, baserat på verifierbara undersökningsfynd eller definitioner. Tillståndet ska ha adekvat varaktighet trots att behövliga insatser gjorts.

eller

2. Mycket omfattande funktionsnedsättning.

eller

3. Betydande funktionsnedsättning och progredierande tillstånd med sannolik risk för omfattande försämring av funktion inom det närmsta året.

eller

4. Efter lång tids sjukdom/skada, fortsatt behov av omfattande och krävande behandling

eller

5. Betydande risk för död inom 5 år.

LÄS MER: Expert: Hundratals felbedöms av FK

LÄS MER: "Människor är rädda i onödan"

"Bra att T Eneroth ställer Riksdagsfråga om cancersjuka. Då kan skrönorna om dödsintyg klaras ut". Så formulerar sig Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson i en tweet.

Ordet "skröna" syftar på de berättelser Metro tagit del av om hur svårt sjuka människor krävts på intyg om att de är döende, för att få sjukpenning på samma nivå som tidigare. 

Tweeten gjordes samma dag som riksdagsledamoten Tomas Eneroth (S) ställde frågan till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) om det "är bra att ett beräknat dödsdatum finns med som kriterium vid arbetsförmågeprövning inom sjukförsäkringen?"

LÄS MER: Metroartiklar om cancersjuka blir fråga i riksdagen

Bakgrunden är Metros artiklar och kolumner om att svårt sjuka människor krävts på intyg om att de ska dö för att få sjukpenning på samma nivå som tidigare. En av dem är cancersjuka Anna Liljedahl. Hon har läst Dan Eliassons tweet. 
 
– Det är så oerhört kränkande. Här står man och diskar sina proteser och att sedan behöva läsa att han tror att man är en skröna. Det är klart att man tar det hårdare när man redan är skadad än om man vore frisk. Han är ju dessutom den som alla handläggare arbetar efter och lyssnar till, säger hon. 

LÄS MER: Försäkringskassan behöver inte längre veta när Anna ska dö
 
Metros kolumnist Hillevi Wahl var den som först skrev om Annas fall. Därefter fick hon kontakt med många fler som kände igen sig i Annas berättelse och som också upplevt att de krävts på ett dödsdatum. 
 
Hon kan intyga att dessa människor inte är "skrönor".
 
– Eftersom jag känner Anna och vet hur trovärdig hennes berättelse är så tvivlar jag inte ett ögonblick. Sedan har alla hennes kompisar berättat liknande saker. Det är för många "enskilda fall" för att det ska handla om missuppfattningar. 
 
Dan Eliasson vägrar att förklara tweeten där han avfärdar cancersjuka Anna Liljedahl som en skröna.
 
– Han har inget mer att säga än det vi sagt tidigare – att det finns ingen som kan kräva in ett sådant intyg. Det kan ju ingen veta, säger Staffan Karlsson.
 
Men det finns ju ett kriterium om att man ska riskera att dö inom fem år för att betraktas som allvarligt sjuk av Försäkringskassan?

– Ja, men det handlar om en dialog mellan vården och handläggare för att bedöma allvarlighetsgraden av en sjukdom.
 
Såhär såg tweeten ut: