Fakta: Länsstyrelsens övervakningsgranskning

Kameraövervakning blir allt vanligare och varje år följer landets länsstyrelser upp genom att titta extra noga på en typ av verksamhet. Tidigare har bland annat restauranger granskats. I år är det dags att kolla på badhusen.

Det är upp till varje enskild länsstyrelse att välja om de vill delta i granskningen. Oftast deltar de flesta.

– Kameraövervakning på badhus är integritetskänsligt. Vi vill se till man har tillstånd och i så fall att man sköter det korrekt, säger Emil Vik, handläggare vid länsstyrelsen i Stockholm.

De senaste åren har övervakningskamerans vara eller icke vara på badhusen diskuterats flitligt. Antalet sexuella ofredanden på badhus har ökat på flera ställen i landet och samtidigt sätts allt fler kameror upp.

I tidigare projekt som Sveriges 21 länsstyrelser har gjort tillsammans har det visat sig att det ofta finns tillstånd för kamerorna, men det är vanligt att alla regler inte följs.

Årets tillsynsrunda riktas främst mot simhallar och utomhusbad som sökt och fått tillstånd, men det kan också bli besök på andra badanläggningar för att se till att kameror inte satts upp utan tillstånd.

– Man kan inte bara montera en kamera utan behöver söka tillstånd. Är det för att förhindra brottslighet behöver det bevisas att det förekommer brottslighet, är det för att förhindra olyckor ska det styrkas, säger Emil Vik.