Fakta: EU:s asylomfördelning

EU-länderna enades i höstas om att omfördela 160 000 asylsökande som anlänt till Grekland och Italien under den upptrappade flyktingkrisen. Flera länder röstade dock emot förslaget och hittills har bara drygt en promille av de asylsökande verkligen skickats vidare.

Så här är läget just nu:

00#0000000Landfrån Italienfrån GreklandtotaltFrankrike137362499Finland148149297Portugal123140263Nederländerna50142192Tyskland203757Sverige39-39Spanien182038Rumänien62935Schweiz34-34Slovenien62834Malta151732Luxemburg-3030Belgien29-29Lettland12122Estland-1919Cypern6612Irland-1010Litauen-66Bulgarien-44Tjeckien-44Totalt6321 0241 656

Kroatien, Polen, Slovakien, Ungern och Österrike har ännu inte tagit emot någon av de omfördelade. Schweiz har liksom Norge, Island och Liechtenstein erbjudits att frivilligt delta i systemet. Danmark och Storbritannien har i sin tur undantag från EU:s rätts- och inrikessamarbete och har valt att inte delta i fördelningen. Sverige har beviljats anstånd med mottagandet i ett år.

Källa: EU-kommissionen, 24 maj.

När resolutionen behandlades på utskottsnivå i slutet av april fick den ansvariga ledamoten – tyska Ska Keller från De gröna – en knapp majoritet för att föreslå att Sverige inte ska få anstånd. Nu ska hela parlamentet tycka till i en omröstning vid lunchtid på torsdagen.

Keller tycker att Sverige ska fortsätta som "föregångsland" och har stöd från bland andra svenska ledamoten Malin Björk (V).

"Att som Sverige kräva en solidarisk flyktingpolitik mellan EU:s medlemsländer samtidigt som man själv vill undantas från att visa solidaritet och genomföra ett gemensamt åtagande är inte trovärdigt", säger Björk i ett uttalande inför torsdagens omröstning.

EU-kommissionen gav redan i höstas sitt stöd till ett svenskt undantag. I praktiken har det dock inte spelat någon roll, med tanke på att övriga EU-länder hittills varit ytterst långsamma med att uppfylla omfördelningsbeslutet. Fortfarande har bara 1 656 av utlovade 160 000 asylsökande blivit omflyttade.

Sverige hann i fjol ta emot 39 omfördelade från Italien, innan regeringen begärde anstånd med hänvisning till det stora antalet asylsökande som anlände på annat vis under hösten.