– Sverige har valts in i säkerhetsrådet med imponerande majoritet av medlemsstaterna och jag tror att det kommer att ha en positiv påverkan på frågor om genus, fred och om att lösa konflikter.

Bulgariskan Irina Bokova, en av de hetaste namnen till att bli nästa FN-chef, till TT om Sveriges roll i FN.

Fakta: Irina Bokova

Född 1952 i Bulgariens huvudstad Sofia.

Utbildad på elituniversitet i Moskva. Har en masterutbildning i internationella relationer.

Har arbetat som diplomat i flera olika FN-delegationer och på bulgariska utrikesdepartementet.

Bokova har även varit politiker i Bulgariens socialistparti – bland annat som parlamentariker och tillförordnad utrikesminister.

Är sedan 2009 generaldirektör och chef för Unesco, FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur.

Kandiderar till att efterträda sydkoreanen Ban Ki-Moon i slutet av året och bli FN:s nionde generalsekreterare, men det första kvinnan.

Källa: tidningen Omvärlden

– Sverige har valts in i säkerhetsrådet med imponerande majoritet av medlemsstaterna och jag tror att det kommer att ha en positiv påverkan på frågor om genus, fred och om att lösa konflikter, säger hon till TT under Almedalsveckan i Visby, dit hon bjudits in av Sveriges Radio.

Irina Bokova är före detta bulgarisk politiker och diplomat. Sedan 2009 är hon den första kvinnliga chefen för FN:s utbildnings-, vetenskaps- och kulturorgan Unesco.

Hon talar säkert, välformulerat och med lugn fast blick, 64-åringen. Nu vill hon också bli första kvinna på en ännu högre post, att efterträda Ban Ki-Moon som hela FN:s chef när han av går i slutet av året. Hon är en av tiotals nominerade men nämns ofta bland dem som anses vara hetast för att få jobbet.

Gillar urvalet

Bokova pekar på Sveriges uttalat prioriterade frågor i säkerhetsrådet, som landet tar plats i från årsskiftet: fred, konfliktslösning, jämlikhet och klimat – och säger att hon gillar urvalet.

– Jag hoppas att det medför fokus på alla dessa viktiga frågor.

Bokova säger också att Unesco arbetar mycket med frågor om fred, jämlik utbildning och mot våld och sexuella övergrepp. Hon gillar Sveriges feministiska utrikespolitik, säger hon.

– Vi behöver få in kvinnor i fredsprocesserna, vid förhandlingsborden – och även som ledare av fredsprocesserna. Med den kunnighet och de infallsvinklar kvinnor har tror jag att det kan ge en positiv effekt på slutresultatet.

Irina Bokova är en av tiotals nominerade till att efterträda Ban Ki-Moon, varav flera är kvinnor.

– Att det finns ett driv för att få en kvinnlig generalsekreterare reflekterar en övergripande tendens och önskan från både män och kvinnor för att uppnå jämlikhet, säger hon.

"Fantastik skola"

Bokova nämns ofta bland dem som anses vara hetast för jobbet, och tror att hon kan bidra mycket på grund av erfarenheten från Unesco.

– Det är en fantastisk skola som är starkt kopplad till förändring av samhällen.

Hon tror också att erfarenheten från den samhällsomvandling Östeuropa genomgått är en tillgång i jobbet, och pekar med stolthet på att hon är från Bulgarien.

– Bulgarien har alltid varit en bro mellan öst och väst. Det är ett multikulturellt och ett multireligiöst samhälle, vilket jag tror är en stor fördel att ha erfarenhet av i det här specifika fallet.

Skakar av kritik

De som kritiserar Bokova anser dock att hon kan stå Ryssland lite för nära – men det skakar hon av sig:

– Jag anser att jag är så nära det bara går till alla FN:s medlemsstater, och även de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet.

Många har sagt att jobbet som generalsekreterare är fullkomligt omöjligt, bland de svåraste som finns.

TT: Varför vill du ha det?

– Om man har idéer och engagemang, ska man självklart försöka förverkliga dem, svarar Bokova.