När Halmstads kommun skulle sätta upp en förskolepaviljong gick det lite för snabbt. Paviljongen sattes upp en dag innan startbeskedet kom från byggnadskontoret – och därmed räknas det som ett svartbygge. Nu kan en sanktionsavgift på 250 000 kronor vänta.

– Vi hade fått bygglov men inte startbesked. Lastbilen med paviljongen kom en dag för tidigt och sattes tyvärr på plats innan vi hade fått klartecken, säger fastighetschef Patrick Kristiansson till Hallandsposten.

Vid ett svartbygge ska en sanktionsavgift beläggas i förhållande till byggnadens storlek.

– Ärendet kommer upp vid nästa byggnadsnämnd. Förslaget som ligger är att sanktionsavgiften ska vara 250 000 kronor, säger bygglovschefen Ingegerd Persson till tidningen.