Domaren Marion Buller, själv med rötter i ett av urfolken, ska leda utredningen. Kommissionen har fått i uppdrag att hitta de grundläggande orsakerna till att urfolkens kvinnor hör till de mest våldsutsatta i landet.

En liten grupp

Utredningen ska även granska institutionernas roll, inklusive rättsväsendet och lagstiftningen, och får möjlighet att kalla personer till förhör, men utan att utkräva ansvar.

Urfolkens kvinnor utgör endast 4 procent av landets befolkning, men bland offren för dödligt våld är 16 procent kvinnor från den kategorin. Nyligen visade en rapport att cirka 10 procent av alla försvunna personer i landet var kvinnor och flickor från urfolken.

Många har dött

Enligt en några år gammal polisutredning har drygt 1 200 kvinnor och flickor ur ursprungsbefolkningen dött eller försvunnit sedan 1980. Anhöriga, företrädare för urfolken och människorättsorganisationer har i tiotals år krävt att regeringen agerar.

Förra året uppmanade FN Kanada att tillsätta en utredning.

– Den här utredningen behövs för att nå rättvisa och läkning och för att få ett stopp på en pågående och fruktansvärd tragedi, sade Carolyn Bennett, ansvarig minister i Kanadas regering, vid en presskonferens.