Fakta: Kärnvapen och Hiroshima

De första kärnvapnen utvecklades av de allierade under andra världskriget och användes för första – och hittills enda – gången mot de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945. De blev den direkta anledningen till Japans kapitulation.

Atombomberna beräknas ha tagit över 300 000 liv direkt eller indirekt genom strålskador. 90 procent av all bebyggelse i Hiroshima förstördes.

I dag bedöms nio länder vara kärnvapenmakter, det vill säga ha egna kärnvapen och självständigt kunna använda dem: De är USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Kina, Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea. De två sistnämnda är dock mer tveksamma. Även Irans och Syriens eventuella kärnvapenambitioner har diskuterats under 2000-talet.

Källa: TT:s arkiv och Nationalencyklopedin

Vita huset har varit tydligt med att Obama inte kommer att be om förlåtelse eller gå in på föregångaren Harry S Trumans beslut att använda kärnvapen mot Hiroshima och Nagasaki under andra världskriget. 300 000 människor uppskattas ha dött direkt eller av strålskador.

– Det är viktigt att inse att under krig fattar ledare alla typer av beslut. Det är historikernas uppdrag att ställa frågor och undersöka dem, sade Obama till den japanska tv-kanalen NHK inför besöket.

Lägger ner krans

USA:s president flyger till Hiroshima direkt efter G7-mötet i Ise-Shima i sydöstra Japan, som avslutas på fredag. I sällskap av premiärminister Shinzo Abe ska han lägga en krans vid Hiroshimas minnesmonument och sedan tala kort om sina intryck.

– Det är en chans för honom att reflektera över det extraordinära mänskliga lidandet i krig. . . förlusterna av oskyldiga i Hiroshima och Nagasaki, men också i många andra länder i världen, sade biträdande säkerhetsrådgivare Ben Rhodes i en telefonbriefing inför resan.

Rhodes beskriver besöket som "otroligt viktigt" för både japaner och amerikaner. Det är dock ännu oklart om Obama kommer att möta överlevare efter atombomben.

Inte politik

Fredspristagaren Obama lanserade 2009, genom ett linjetal i Prag, en vision om en kärnvapenfri värld. Sedan dess har fyra toppmöten om kärnsäkerhet hållits och Obamaregeringen framhåller gärna det omtvistade atomavtalet med Iran som ett bidrag till en mer fredlig värld. Men i Hiroshima kommer han inte att prata om nedrustning och politik, enligt Rhodes.

– Vi tycker inte att det är en lämplig plats. . .  Den är så mäktig, så vi anser att en enkel reflektion över krigets kostnader, över kärnvapnens pris, är ett lämpligt sätt för presidenten att tala från hjärtat.