Fakta: Kärnvapen och Hiroshima

De första kärnvapnen utvecklades av de allierade under andra världskriget och användes för första – och hittills enda – gången mot de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945. De blev den direkta anledningen till Japans kapitulation.

Atombomberna beräknas ha tagit över 300 000 liv direkt eller indirekt genom strålskador. 90 procent av all bebyggelse i Hiroshima förstördes.

I dag anses ett tiotal länder i världen ha kärnvapen. De är de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd (USA, Ryssland, Storbritannien, Kina och Frankrike) samt Indien, Pakistan och Nordkorea. Israel antas också ha kärnvapen och Iran har misstänkts vilja skaffa det.

Ryssland och USA har i särklass flest stridsspetsar. 2014 var de 8 000 respektive 7 300 till antalet. De har också gjort flest provsprängningar.

Källa: TT:s arkiv, Sipri, NE med flera

Obama är den första sittande president som besöker platsen där USA fällde världens första atombomb i krig 1945. Efter att ha lagt ner en krans vid minnesmonumentet tog han till orda.

– Ett starkt ljus och en mur av eld förstörde en stad och visade att mänskligheten har förmågan att förstöra sig själv, sade presidenten enligt amerikanska medier.

"Talar till oss"

Han noterade att han var där för att reflektera över de "hemska krafter" som släpptes loss för inte så länge sedan och för att sörja de som dog.

– Deras själar talar till oss, de ber oss titta inåt och ta ställning till vem vi är. . . Det är därför vi kommer hit. . . för att föreställa oss stunden då bomben föll.

USA:s president, som besökte minnesplatsen tillsammans med Japans premiärminister Shinzo Abe, bad inte om ursäkt för atombomberna som fälldes under andra världskrigets slutskede. Men han uppmanade till en kärnvapenfri värld – en vision han förde fram redan 2009 i ett tal i Prag och har underhållit genom fyra toppmöten om kärnsäkerhet.

– Den vetenskapliga revolution som ledde till klyvningen av atomen tarvar en moralisk rannsakan, sade Obama.

Kramade om

Så började han skaka hand med människor som överlevde atombomben i Hiroshima, som bjudits in till ceremonin. Bland annat omfamnande han en 91-årig man i grå kostym som var starkt tagen av stunden och inte ville släppa presidenten.

USA:s atombomber mot Hiroshima och Nagasaki tog omkring 300 000 människoliv, direkt eller genom strålskador. Obamas historiska besök vid minnesmonumentet har väckt starka känslor världen över, och frågan om huruvida Obama borde be om förlåtelse för användandet av kärnvapen har debatterats brett.

Men i Kina, Japans forna ärkefiende, heter det att Japan har sig själv att skylla för atombomberna. Den statliga tidningen China Daily skriver bland annat att Japan bör sluta att framställa sig som ett offer för andra världskriget, snarare än en av dess värsta förövare. Utrikesminister Wang Yi påpekar också att de japanska soldaternas massakrer på civila i den kinesiska staden Nanjing 1937 förtjänar större uppmärksamhet, skriver nyhetsbyrån AFP.

Resan till Hiroshima följde på G 7-mötet i Japan och ett besök i Vietnam. Obama återvände sedan direkt till USA.