Fakta: Boverkets förslag

I Boverkets rapport "Boendesituationen för nyanlända", som blev klar i november förra året, presenteras bland annat ett antal förslag för att komma till rätta med trångboddhet bland nyanlända som har svårt att skaffa bostad, och det ökande problemet med svartkontrakt i kölvattnet av boendesituationen.

Dessutom presenteras förslag för att få fram fler bostäder, inte bara för nyanlända utan generellt för grupper som har svårt att hävda sig på bostadsmarknaden.

"Boverkets uppfattning är att staten behöver initiera processer så att bostäder byggs för de hushåll och grupper som har de lägsta inkomsterna, vilket i praktiken betyder en modell för bostadsbyggande som riktar sig mot specifika målgrupper och inte till alla hushåll", skriver myndigheten i rapporten.

Boverket uppskattar att det finns en växande grupp på uppemot 900 000 hushåll – nyanlända inkluderat – i Sverige som har svårt att hitta bostäder med rimliga hyror på grund av sina låga inkomster, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Ett av myndighetens förslag till regeringen är att staten bör överväga att få i gång byggande av bostäder som riktar sig specifikt till dem med lägst inkomster.

– Detbehövs ett särskilt byggande för svagare grupper. Byggtakten ökar, men hittills har det mest byggts för starkare grupper, säger Robert Johanneson, chef på Boverkets enhet för strategisk planering, till TT.

Utesluter inte

Modellen, som brukar kallas "social housing", finns i bland annat Storbritannien men har hittills saknat politiskt stöd i Sverige, bland annat eftersom den ses som stigmatiserande.

– Vi kommer att titta på det. Men jag kan inte svara ja eller nej i dag. Det måste ses i ett större sammanhang där vi bakar in det i andra förslag, säger bostadsminister Mehmet Kaplan till TT.

Han lyfter fram regeringens satsning på investeringsstöd för byggande av billigare, men dock inte öronmärkta, hyresrätter.

– Det är pengar som kommer innebära ungefär 15 000 nya hyresrätter med rimliga hyror, per år. Den typen av bostäder har inte byggts på jättelänge. Och det är precis den typen som Boverket efterfrågar, säger Mehmet Kaplan.

Moderaternas bostadspolitiska talesperson Ewa Thalén Finné är skarpt kritisk till regeringens byggsubventioner, som hon menar inte är efterfrågade på marknaden, och är även tveksam till Boverkets förslag.

– Vi vill hellre jobba med att få fram byggklar mark för att släppa fram mindre byggbolag, som ofta bygger till helt andra priser än de större aktörerna, säger hon.

– Människor med mindre plånbok måste också ha bättre möjligheter att få bostadsbidrag.

Mål kan höjas

Regeringens mål är att 250 000 nya bostäder ska ha byggts fram till 2020.

Men Boverket räknar med att det behövs nästan dubbelt så många, 460 000.

– Det finns en ny verklighet. Och det är den vi håller på att jobba in. Så vi kommer att justera målet, men det finns inget exakt datum för det, säger Mehmet Kaplan.