Stormarna runt den före detta bostadsministern Mehmet Kaplan (MP) har enligt Jonas Hinnfors gjort det svårt för Miljöpartiet att balansera väljarnas åsikter och det interna stödet för Kaplan mot relationen med Socialdemokraterna.

– Eventuellt kan ledningen hävda att Kaplan stod i vägen för partiets kollektiva väl. De kan förklara vikten av att partiet kommer tillbaka till sakpolitiken och får fokus på något som inte bara är att man kompromissar i flyktingfrågan, säger han.

Att regeringen inte bidrog till drevet mot Mehmet Kaplan kan enligt Jonas Hinnfors ge Miljöpartiet en möjlighet att hitta tillbaka till sina kärnfrågor.

– Nu kan de kanske kravla sig tillbaka till ett fokus på miljöfrågan. I så fall kan partiledningen se det som ett sätt att får legitimitet även internt.

Vad den här typen av händelser betyder för opinionssiffrorna är enligt medieprofessor Lennart Weibull svårt att sia om. Han säger att det oftast inte handlar så mycket om själva händelsen utan det som är avgörande är hur regeringen behandlar den.

– Vår erfarenhet är att enskilda händelser av det här slaget möjligen påverkar opinionssiffrorna under ett kort tag. Om regeringen hanterar det på ett rimligt sätt så får det inga långsiktiga konsekvenser, men det handlar om hur man hanterar den aktuella situationen, säger han.