– Vi gör bedömningen att det behövs ett regelverk, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S).

En särskild utredare, eller kommitté, ska få i uppdrag att ta fram förslag till karantänsregler för i första hand statsråd och statssekreterare. Han bedömer att utredningen kan börja arbeta vid årsskiftet. Om den lyckas finna en bra lösning kan det bli aktuellt att gå vidare med regler även för andra typer av befattningar ínom politik och myndigheter.

Syftet är att förhindra att personer som haft höga poster i politiken eller myndigheter snabbt byter sida till positioner där de drar nytta av sina kunskaper och kontakter de haft i politiken, men nu för att hjälpa företag, organisationer eller lobbyintressen som vill påverka frågor de själva nyss haft ansvaret för eller haft inflytande över. Det skapar intressekonflikter.

Idag är det i stort sett bara Riksbanken som har krav på karantän, för riksbankschefer som avgår.

Ardalan Shekarabi kan för dagen inte säga något om hur lång tid utredningen får på sig, eller när ett förslag kan vara färdigt för genomgång i riksdagen.