Karlskrona får inte längre bedriva miljötillsyn mot en mängd större företag i kommunen. Enligt länsstyrelsen i Blekinge har kommunen misskött arbetet i flera år, och nu tar myndigheten över, rapporterar SVT Nyheter Blekinge.

"Sammantaget är detta allvarliga brister och vårt ansvar är att se till att tillsyn bedrivs på rätt sätt för företagens och invånarnas skull", säger avdelningschef Carl Johan Bernelid på Länsstyrelsen i Blekinge, i ett pressmeddelande.

Från och med den 1 juli kommer alltså länsstyrelsen själva bedriva miljötillsyn på ABB, Karlskrona Baltic Port, Handelshamnen, Verköhamnen, Mältans kraftvärmeverk och Karlskronavarvet.

Tillsynen innebär bland annat kontroller av utsläpp och miljöfarlig verksamhet.