Fakta: Svenska kärnkraftverk

I Sverige finns tio kärnkraftreaktorer i drift, fördelade på de tre kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.

Verken i Forsmark och Oskarshamn har tre reaktorer vardera och i Ringhals finns fyra reaktorer. Tillsammans står dessa för cirka hälften av Sveriges elförsörjning.

I fjol fattade Vattenfall respektive Eon beslut om att stänga två reaktorer vardera i Ringhals och Oskarshamn tidigare än planerat.

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten

Låga elpriser i kombination med höjd effektskatt och krav på stora investeringar i högre säkerhet pressar kärnkraftindustrin. Vattenfalls kärnkraftchef Torbjörn Wahlborg varnar i tidningen Dagens Industri för att den nuvarande ekonomiska situationen är ohållbar. Han vill att regeringen sänker effektskatten, som nyss höjts, och att elcertifikatsystemet, som stödjer utbyggnad av förnybar el, ses över.

– Vi kommer att föra diskussioner i energikommissionen om den här typen av frågor, jag vill inte föregripa dem, säger Ibrahim Baylan till TT.

Brygga framåt

I fjol beslutade Vattenfall att stänga två reaktorer i Ringhals i förtid och Eon fattade samma beslut om två reaktorer i Oskarshamn. Nu varnar Vattenfall för att det bli fler.

– Jag ser att de kvarvarande sex reaktorer som vi pratar om har en viktig roll att spela som brygga in i det förnybara, säger dock energiministern.

Regeringens mål är att på sikt skapa ett system med 100 procent förnybar energi.

– Sverige behöver nu en plan för en successiv övergång till 100 procent förnybart. Det är en tidsfråga innan kärnkraften kommer att fasas ut, den är inte lönsam, säger Lise Nordin, energipolitisk talesperson för MP, som har 2030 som slutdatum för kärnkraften.

Inte förvånad

Lise Nordin vill inte ange vilken nivå effektskatten ska ha framöver, utan nöjer sig med att konstatera att regeringen i den senaste budgeten valde att höja den, så att kärnkraften ska betala mer av sina samhällsekonomiska kostnader.

– Det är inte så förvånande att kärnkraftsägarna vill betala så lite skatt som möjligt, säger hon.

Lars Hjälmered, Moderaternas näringspolitiske talesperson, är desto mer oroad över Vattenfalls varning.

– Det är ett verkligt hot. Risken är att bortåt hälften av svensk elproduktion kan stängas ned inom loppet av några år, säger han.

Han vill att regeringen snarast sänker effektskatten.

– Det är upp till bevis för Stefan Löfven. Han pratar väldigt mycket om nyindustrialisering men så fattar regeringen beslut som äventyrar elförsörjningen i Sverige, och slår mot industrijobb.