Fem incidenter med bristande säkerhet

Kortslutning på Forsmark 2006 slutade säkerhetsinstrument att fungera efter kortslutning i ett ställverk. Incidenten klassades som mycket allvarlig.

Stresstest # 1 år 2010 Utklädda till solar och vindkraftverk tog sig aktivister från Greenpeace sig in på Forsmark med hjälp av en specialbyggd brandbil. 

Glömd dammsugare En glömd dammsugare orsakade 2011 en brand i reaktor på kärnkraftverket Ringhals. Notan landade på nästan 2 miljarder.

Stresstest #2 2012Aktivister från Greenpeace tog sig 2012 in på Ringhals och Forsmarks områden. Den här gången gömde aktivister sig i 38 timmar.

Två av tre bevakas På grund av sina brister är Ringhals under SSM:s särskilda tillsyn. I julas beslutades om särskild tillsyn även för Oskarshamn.

Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) granskning visar på flera brister i kärnkraftverkens it-säkerhet. Främst kan de inte skydda sig mot att obehöriga som vill skada kärnkraftverket manipulerar inpasseringssystemet, visar Strålskyddsmyndighetens senaste granskning, som Metro tagit del av.

– Det är inte himla bra. Vi sjunger och dansar inte av glädje. Vi förväntar oss att de åtgärdar det, säger Eva Hyenstrand, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

SSM bedömer att varken Forsmark, Oskarshamn eller Ringhals fullt ut kan hindra att uppgifter om säkerheten hamnar i fel händer. Det betyder att en person med ont uppsåt skulle kunna ta sig in förbi inpasseringssystemet och skada kärnkraftverket.

– Vi har massor av inspektioner. Det finns ingen inspektion som åker härifrån utan att man hittat områden som går att förbättra, säger Gösta Larsen, kommunikationschef på Ringhals. 

– Vår bild i dag är att vi nu uppfyller kraven. 

Kärnkraftverket Ringhals har på grund av andra brister tidigare ställts under särskild tillsyn.

It-inspektionerna från förra året ledde inte fram till några sanktioner. SSM följer nu upp och på tisdagen kontrollerades it-säkerheten vid Ringhals. Den kommande månaden ska inspektör Eva Hyenstrand granska både Forsmark och Oskarshamn.

Ministern: Jag följer utvecklingen noga

Miljöministern Lena Ek följer noga granskningarna av kärnkraftverken. 

– Om man inte tar det här på allvar har SSM möjligheter att besluta om särskild tillsyn. Det innebär stora ekonomiska förluster för företagen så jag tror att de tar det på allvar, säger hon 

–  Jag är väldigt noga med att hela tiden följa Strålsäkerhetsmyndighetens arbete och det beror på att det handlar om farlig verksamhet, säger Lena Ek.

Får det se ut så här på svenska kärnkraftverk?

– Det bedömer expertmyndigheten, som i det här fallet är SSM. 

Strålsäkerhetsmyndigheten följer nu upp förra årets granskningar för att kontrollera att kärnkraftverkens operatörer, Eon och Vattenfall, tar bristerna på allvar.