Enligt legenden om kejsaren Yu ska han ha tämjt den översvämmade Gula floden genom att organisera muddringsarbeten och leda om vattenflöden. Därigenom ska han också ha erhållit "det gudomliga mandatet att grunda Xiadynastin", den första dynastin i Kina.

Nu har ett forskarlag kunnat fastställa en sådan översvämning till omkring år 1920 före Kristus med hjälp av kol  14-metoden och några forntida barnskelett, skriver Science. Det innebär att dynastin ska ha inletts flera århundraden senare än vad forskare hittills har trott.

Forskarna har bland annat funnit spår av ett stort jordskred, orsakat av en jordbävning, som blockerade Gula floden i provinsen Qinghai nära Tibet. Avlagringar visar att den uppdämda floden bildade en vidsträckt damm. När den slutligen brast översvämmades landsdelar längs floden 200 mil bort och vattennivån kan ha stigit med tiotals meter.

Den katastrofala översvämningen är en av de största hittills kända på jorden under de senaste 10 000 åren.