Amerikanska myndigheter bekräftar att vraket efter det 224 meter långa lastfartyget El Faro, som försvann den 1 oktober utanför Bahamas kust i samband med orkanen Joaquin, har hittats. 33 besättningsmedlemmar – 28 amerikaner och fem polacker var ombord när fartyget försvann den 1 oktober och sannolikt är alla döda. Det är den värsta olyckan sedan 1983 med ett USA-flaggat fartyg.

Vraket har lokaliserats på drygt 4 500 meters djup utanför Bahamas kust.

En fjärrstyrd undervattensrobot ska plocka upp El Faros färddator – som kan liknas vid ett flygplans svarta låda – för att försöka analysera orsaken till förlisningen. Fartyget var på väg från Florida till Puerto Rico med containrar och bilar i lasten när kaptenen meddelade att El Faro förlorat motorkraft och tog in vatten.