Fakta: KD:s förslag

Arbetskrav för att få försörjningsstöd (tidigare socialbidrag). Den som haft stöd i minst 3 månader ska arbeta oavlönat 20 timmar i veckan. Obligatoriskt för kommuner att ordna arbetsuppgifter.

Asylprogram: 15 timmar svenskundervisning och 9 timmar samhällsorientering i veckan på asylboendet. Arbetskrav på 16 timmar i veckan med enklare arbetsuppgifter, till exempel städning och matlagning. Den som inte deltar kan få minskad dagersättning.

Vid misstanke om att ett barn förts ut ur landet för tvångsgifte ska domstol kunna utfärda en order om att barnet inom en viss tid, oftast 48 timmar, ska återföras eller påbörja hemresan. Föräldrar som vägrar ska kunna dömas till fängelse.

För att förmedla skolans värdegrund ska en klassikerlista för litteratur och kultur införas i skolan.

Fakta: Ebba Busch Thors tal

Publik: 1 700

Budskap: Värderingar som byggt Sverige starkt måste försvaras

Nyckelcitat: "Värderingskrisen hotar vår frihet, vår tillit till varandra"

Andra citat:

"Sverige, Sverige, älskade land"

"Trygga familjer bygger ett tryggt Sverige"

"Bara genom en värderingsrevansch kan vi rusta vårt gemensamma hem tryggt för framtiden

KD-ledaren hyllade Sverige och alla strävsamma som går till sitt arbete varje dag i sitt Visbytal. Bakom henne på scenen vajade den svenska flaggan på en bildskärm.

Men KD-ledaren varnade också för att värden som byggt landet starkt hotas.

– Dygder som flit och tålamod, medmänsklighet och mod är inte särskilt poppis längre, sade Busch Thor.

Enligt henne är Sverige mitt i en värderingskris som hotar tillit och frihet. Som exempel pekade hon på sextrakasserier som gör att kvinnor inte vågar gå på festivaler, på kriminella ungdomsgäng och på IS-sympatisörer.

Busch Thor efterlyste bland annat fler poliser och hårdare tag mot dem som kastar sten på blåljuspersonal i utsatta områden.

Vill ställa jobbkrav

Inför talet presenterade KD flera nya förslag för att förbättra integrationen. Ett är att den som lever på socialbidrag ska vara tvungen att göra oavlönat, samhällsnyttigt arbete 20 timmar i veckan. Sjuka, de som saknar arbetsförmåga och de som redan har ett arbete ska dock undantas.

– Vi måste våga tänka nytt, säger Busch Thor.

Hon pekar på att hälften av hushåll med socialbidrag har utländsk bakgrund.

Busch Thor vill även ställa jobbkrav på dem som bor på asylboenden. De som säger nej till att utföra enklare arbetsuppgifter som matlagning och städning ska få sin dagersättning minskad.

"Kom ner på jorden"

Det förslaget ingår i ett större aktivitetsprogram för asylsökande som väntar på beslut om uppehållstillstånd. Där ingår undervisning i svenska och i samhällskunskap om rättigheter, skyldigheter och värderingar.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) tycker det är dags för Busch Thor att "komma ned på jorden". Johansson påpekar att det finns 180 000 asylsökande och att det redan är en enorm utmaning att klara av SFI-undervisningen.

Johansson sågar även det generella jobbkravet för socialbidragstagare, eftersom individernas situation ser väldigt olika ut. Hon pekar också på att kravet att stå till arbetsmarknadens förfogande för att få socialbidrag skärptes så sent som första juli.

– KD slåss för sin existens och de verkar vara långt ifrån verkligheten, säger Johansson.

Tuff ton

KD vill också se sanktioner mot dem som agerar hotfullt eller kränkande mot andra asylsökande på asylboenden. Personalen föreslås få befogenheter att begära en omplacering, att dra in dagersättningen och i yttersta fall att kunna hänvisa personer till att skaffa eget boende.

I sitt tal uppmanade Busch Thor åhörarna att försvara alla människors lika värde.

– Vi ska stå upp för rätten att vara kristen i Damaskus, kvinna i Husby, jude i Malmö och homosexuell i Orlando, sade hon.

För det fick Busch Thor en av talets längsta applåder av de 1 700 åskådarna.