KD:s budgetmotion

Dubbelt jobbskatteavdrag för unga under 25 år och nyanlända.

Dubbelt jobbskatteavdrag för personer som fyllt 64 år.

Jobbskatteavdrag för föräldrar som arbetar på 500 kronor per månad och för samtliga föräldrar till barn 0-3 år.

Avskaffad löneskatt för äldre.

Avskaffad pensionärsskatt (200 kronor) för pensioner upp till 14 000 kronor.

Höjt bostadstillägg för pensionärer.

Återställd skiktgräns för statlig skatt.

Återställt jobbskatteavdrag för höga inkomster.

Barnomsorgspeng 6 000 kronor per förälder och månad för eget barn.

Höjt bostadsbidrag för barnfamiljer

Äldreboendegaranti.

Måltidslyft.

Nationell demensplan.

Statligt ansvar för läkemedel

Förstatligande av sjukvården.

Krispaket för polisen – 2 000 fler poliser till 2020.

500 civilanställda inom polisen.

Fördubbla insatsstyrkan och återinför beredskapspolisen.

Högre löner för polisen.

Nej till regeringens tio miljarder till kommunerna.

Nej till gratis tandvård för unga och kostnadsfri sjukvård för 85+

Höjd fastighetsskatt på kommersiella fastigheter.

Skatt på textilier som inte är återvinningsbara

Finansskatt på 2 procent

Skatt på plastpåsar

Källa: Kristdemokraterna

– Regeringen svarar inte upp mot de samhälleliga utmaningarna, säger partiledaren Ebba Busch Thor och varnar för att tilliten till grundläggande samhällsfunktioner är i gungning.

KD:s budgetmotion fokuserar på lägre trösklar och bättre integration för fler jobb, bättre vård och omsorg, ökad valfrihet för familjer, förstärkt polis och bättre politik för äldre. Den föreslagna budgeten är i balans redan nästa år.

Överger vårdnadsbidraget

Inom familjepolitiken överger KD vårdnadsbidraget och väljer i stället att bygga ut barnomsorgspengen så att föräldrar ska få 6 000 kronor i månaden för vård av eget barn i hemmet för barn upp till tre år. Bostadsbidraget för barnfamiljer höjs och pensionsrätten för barnår utökas. Föräldraförsäkringen ska vara helt fri från kvotering.

– Grunden för ett tryggt samhälle läggs i familjen, säger Ebba Busch Thor.

På skattesidan föreslås ett dubbelt jobbskatteavdrag för personer upp till 25 år och för personer långt från arbetsmarknaden och nyanlända. Jobbskatteavdraget ska också vara dubbelt för personer som jobbar från 64 år.

Sänkt pensionärsskatt

Föräldrar som arbetar får ett avdrag på 500 kronor per månad. Jobbskatteavdraget för höga inkomster återställs liksom skiktgränsen för statlig skatt. Pensionärskatten sänks med 200 kronor för pensioner upp till 14 000 kronor.

Svensk polis får ett "krispaket" som ska ge 2 000 fler poliser till 2020, 500 fler civilanställda, återinförd beredskapspolis och en fördubbling av polisens internationella insatsstyrka.

Skatt på kläder

På finansieringssidan säger KD nej till regeringens tio miljarder till kommunerna för de kommande fyra åren. I stället föreslås bland annat riktade satsningar inom äldreomsorgen, återställd kömiljard, förstärkt förlossningsvård och ett förstatligande av sjukvården.

Andra finansieringar är en ny skatt på icke-återvinningsbara textilier som ska ge 1 miljard kronor per år. Det kommer att innebära dyrare kläder. En finansskatt på två procent ska också ge drygt en miljard om året. KD säger också nej till regeringens förslag om kostnadsfri sjukvård för 85+ och nej till gratis tandvård för unga.

Pengar spars också på avveckling av en rad arbetsmarknadspolitiska åtgärder och arbetsmarknadsutbildningar. I stället vill KD satsa på yrkesvux.