Fakta: Allianspartiernas senaste jobbförslag

Moderaterna har föreslagit en första jobbet-anställning med jobb och praktik/utbildning där bara jobbdelen ger lön. Gäller unga upp till 23 år och nyanlända första fem åren.

Kristdemokraterna vill se introduktionsanställning, heltidsjobb med 75 procents arbete och lön samt obetald utbildning för nyanlända och unga utan tillräcklig utbildning.

Liberalerna vill se startjobb med en lön på 14 000—16 000 i månaden för unga och nyanlända. Om fack och arbetsgivare inte kan komma överens bör lag stiftas om jobben.

Centern vill ha ingångsjobb med lägre löner för unga och nyanlända. Om inte fack och arbetsgivare klarar det blir det lagstiftning.

Källa:TT

Hon pekar på att många arbetsmarknadspolitiska program bara leder till jobb för 6-8 procent av deltagarna.

– Det är ett svek mot de människor som går de här programmen, men också ett slöseri med resurser, säger KD-ledaren.

Partiet kommer att presentera förslag under våren för att få med dem i höstens budgetmotion. En åtgärd som ligger dåligt till, enligt KD, är arbetslivsintroduktionen. Nystartsjobben, som den förra Alliansregeringen införde ligger bäst till.

De fyra borgerliga partierna har alla den senaste tiden lanserat förslag om startjobb, ingångsjobb och introduktionsanställningar för unga och, eller enbart, nyanlända. De utgår alla från att de avtalade lägsta lönerna är för höga i dag och att de därmed borde rundas, med lag eller genom avtal.

Busch Thor betonar att det är viktigt att arbetsgivarna lätt förstår hur åtgärderna fungerar och hävdar att KD-förslaget är det i särklass enklaste. Hon tror att Alliansen kommer att kunna enas om en gemensam linje.

– Min ambition är att Alliansen helt ska släppa det gamla, med krångliga, begränsningar som gör att företagen inte är beredda att anställa, säger Busch Thor.