– Vi får inte ha en situation i Sverige där vi inte klarar ett attentat på fler än ett ställe.

Ebba Busch Thor om KD:s förslag att fördubbla den nationella insatsstyrkan.

Fakta: Några av KD:s budgetförslag

500 miljoner till fler platser inom Yrkesvux.

975 miljoner till att anställa 2 000 fler poliser till 2020.

185 miljoner till insatser mot terror.

Avskaffad effektskatt på kärnkraft.

Effektivisering av arbetsmarknadsåtgärder.

Höjd energiskatt på el med 1,5 öre till 2019.

Partiet vill satsa 4 miljarder kronor för att polisen ska kunna möta de utmaningar som den ställs inför.

– Satsningen behövs för att människor ska kunna känna sig trygga. Blir man utsatt för ett sexuellt övergrepp eller ett inbrott i sitt eget hem så ska man inte behöva vara orolig över om polisen har tillräckligt med resurs för att utreda brottet, säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor (KD).

"Bär tungt"

2 000 nya poliser skulle enligt förslaget kunna bli en resursförstärkning för att förbättra ingripandeverksamheten och det brottsförebyggande arbetet. Och de 500 nya civilanställda skulle kunna frigöra polisiära resurser för att renodla polisernas arbete.

– De måste få lov att vara just poliser och inte administratörer eller behöva bemanna receptioner. I dag bär svensk polis otroligt tungt därför behöver de få fler kollegor, säger Ebba Busch Thor.

Dessutom vill KD förstärka terrorberedskapen med en fördubbling, från 100 till 200 personer, av den nationella insatsstyrkan och att alla poliser i yttre tjänst ska få lära sig att hantera terrorattentat.

"Djungel"

– Vi får inte ha en situation i Sverige där vi inte klarar ett attentat på mer än ett ställe. Vi måste klara attentat på till exempel två platser samtidigt, säger Ebba Busch Thor.

I budgetförslaget ryms också en avveckling av arbetsmarknadsutbildningarna och av flera arbetsmarknadsstöd.

– Vi gör en kraftig uppresning i den djungel av arbetsmarknadsåtgärder som finns i dag, där människor slussas runt i program och utbildningar som inte leder till jobb, säger Ebba Busch Thor.