Fakta: KD:s förslag

Arbetsgivaren skriver inte under ett anställningsavtal utan ett så kallat introduktionsanställningsavtal.

Detta bygger på att 75 procent av arbetstiden är arbete och 25 procent är tid för att lära sig yrket.

Arbetsgivaren kan därför sätta ned lönen till 75 procent av kollektivavtalsnivån.

Anställningarna gäller inte jobb som kräver eftergymnasial utbildning eller där lägsta lön är över 22 000 kronor.

Målgruppen är främst nyanlända med låg utbildning och unga med bristande utbildningsbakgrund.

– Vår bedömning är att vi har en djungel av krångliga arbetsmarknadsåtgärder som inte haft tillräcklig effekt. Därför står vi illa rustade inför den här integrationsutmaningen, säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor.

Även om KD lyfter fram att vem som helst kan få en introduktionsanställning är målgruppen framförallt nyanlända där arbetslöshetssiffran är hög. Förslaget innebär 75 procent av ordinarie lön, resten av tiden ska man lära sig "arbetet på jobbet", menar partiet. Enligt KD är det upp till arbetsgivaren och den anställde att ansvara för att utbildningstiden fylls med meningsfullt innehåll.

Främst låglöneyrken

– Det är rimligt anser jag att en person som inte fullt behärskar språket eller har kompetensen eller behöver arbetstränas inte ska ha full lön. Man ska komma ihåg att det här ska ställas mot alternativet med ett långvarigt utanförskap som kostar samhället mycket och skapar oro och slitningar i familjer, säger Busch Thor.

TT: Det här handlar främst om låglöneyrken som butiksjobb. Kan de anställda verkligen klara sig på 75 procent av lönen?

– Man kommer inte att ha en stor lön men det kommer vara bättre än att gå på försörjningsstöd. Nu har vi en situation där hälften av de nyanlända fortfarande står utanför arbetsmarknaden efter åtta år i Sverige.

Centerns spår

Förslaget kommer strax efter att Centerpartiet nyligen lanserade ett förslag om att nyanlända ska kunna anställas till betydligt lägre löner. Förslaget mötte skarp kritik hos bland annat den fackliga centralorganisationen LO. Enligt Ebba Busch Thor har KD ännu inte förankrat det egna förslaget hos några av de andra riksdagspartierna.