Fakta: Förslaget till kemikalieskatt

En utredning har räknat med att kemikalieskatten ska ge cirka 2,4 miljarder kronor till statskassan per år. Syftet är dock att minska farliga ämnen i människors hemmiljö, exempelvis flamskyddsmedel i elektronik.

I lagförslaget räknas upp vilka ämnen som beskattas. Det handlar bland annat om bromföreningar, klorföreningar och fosforföreningar.

Skatten för vitvaror som innehåller kemikalierna, exempelvis tvättmaskiner, är åtta kronor per kilo men max 320 kronor per vara.

För lättare produkter, exempelvis telefoner betalas en skatt på max 120 kronor per kilo.

Avdrag får göras med som mest 90 procent av skatten om varorna uppfyller lagens krav på hälsofarliga ämnen.

Källa: Regeringens lagrådsremiss om skatt på kemikalier i vissa konsumentvaror.

Förslaget innebär att den som yrkesmässigt tillverkar eller importerar elektronikvaror som innehåller vissa hälsofarliga kemikalier, exempelvis bromerade flamskyddsmedel, får betala skatten. De får dock samtidigt rätt att göra avdrag med som mest 90 procent när vissa listade grupper av ämnen inte förekommer i varan.

Per Bolund förutspår att skatten kommer att leda till att tillverkarna börjar testa nya produkter utan hälsofarliga ämnen i Sverige.

– Vi tror att Sverige kan bli ett föregångsland och en testmarknad för nytänkande produkter där man inte har de här kemikalierna, säger han.

Skatten minskar

Kemikalieskatten blir som mest 320 kronor för en tung vitvara, exempelvis ett kylskåp. För en lätt mobiltelefon blir den som mest 18 kronor, men om kemikalieinnehållet är det rätta kan den minskas till 1 krona och 80 öre, enligt den remiss som regeringen lämnade till lagrådet i dag.

Per Bolund säger att regeringen skulle kunna överväga att avskaffa skatten helt för elektronikvaror som inte innehåller några hälso- eller miljöfarliga ämnen alls.

– Sådana produkter finns inte i dag. Men skulle de komma är vi beredda att se över regelverken. Men i dagsläget tycker vi att en nedsättning på 90 procent är ett väldigt stort steg, och det ger ju också tydliga ekonomiska motiv för att ta fram nya produkter.

Företag varnar

Företrädare för nio företag i branschen varnar dock för att skatten vare sig ger positiva effekter på miljö eller hälsa. I en debattartikel i Svenska Dagbladet pekar de också på risken för att svenska företag missgynnas. Orsaken är att produkter som konsumenter själva importerar till Sverige, exempelvis via internet, är undantagna från skatten.

Per Bolund ser dock inte sådana risker.

– Vi tror att påslaget är så pass litet att det inte kommer att göra någon avgörande skillnad för om man väljer att köpa i butik eller via nätet, säger han.