Så här ofta följer regionerna vårdgarantin

Enligt vårdgarantin ska en patient som fått ett beslut om en operation eller behandling från vårdgivaren ha fått en tid för detta inom 90 dagar. Nedan följer statistik från maj på hur ofta de olika landstingen och regionerna i Sverige har uppfyllt det kravet.

Blekinge: 91 procent av fallen

Dalarna: 75 procent

Gotland: 95 procent

Gävleborg: 88 procent

Halland: 96 procent

Jämtland Härjedalen: 71 procent

Jönköping: 93 procent

Kalmar: 88 procent

Kronoberg: 82 procent

Norrbotten: 73 procent

Skåne: 74 procent

Stockholm: 84 procent

Sörmland: 83 procent

Uppsala: 82 procent

Värmland: 68 procent

Västerbotten: 70 procent

Västernorrland: 65 procent

Västmanland: 79 procent

Västra Götaland: 72 procent

Örebro: 70 procent

Östergötland: 94 procent

Totalt i riket: 78 procent

Källa: Väntetider i vården

Det var i januari i år som Kerstin Andersson beviljades operation på ortopedavdelningen på Helsingborgs lasarett. Det är en platta som sitter i Kerstins höft som ska tas bort.

– Den sattes in för fem år sedan efter ett benbrott, men nu är den bara besvärlig. Jag har väldiga problem att sitta och benet på den sidan som plattan sitter på svullnar upp efter att jag har belastat det, säger hon.

Enligt vårdgarantin, som är del av patientlagen, ska man få en operationstid senast 90 dagar efter beslut om att genomföra operationen. I Kerstin Anderssons fall har det gått nästan ett halvår.

– Jag lever med en mycket begränsad rörlighet på grund av plattan. Jag känner mig misshandlad av vården, säger hon.

Carl-Fredrik Carlson är tillförordnad verksamhetschef vid ortopedavdelningen på Helsingborgs lasarett. Han berättar att det är fler än Kerstin Andersson som har drabbats av långt förskjutna operationer.

– Vi har en svår situation där tidsplanerade operationer skjuts undan för akuta fall, framför allt under sommaren. Vi har helt enkelt inte sängar att lägga patienterna i efter operationerna, säger Carl-Fredrik Carlson och fortsätter:

– Jag lider med alla som drabbas, det är förfärligt att de ska behöva gå runt och lida i väntan på en operation.

LÄS MER: Neo, 5, kunde inte gå – nu har han opererats i USA

Skånevård Sund är den hälso- och sjukvårdsförvaltning som har ansvaret för Helsingborgs lasarett i Region Skåne.

– Det är en turbulent situation på operationsavdelningen i Helsingborg. Det är framför allt brist på narkossystrar, som vi försöker rekrytera så gott vi kan. Vi tvingas därför att göra prioriteringar, där vissa patienter alltid kommer att gå före och det är de med cancer, säger den tillförordnade förvaltningschefen Steen Ekdahl.

Förutom personalbristen genomgår Helsingborgs lasarett en stor ombyggnation som förväntas vara klar 2022 vilket begränsar operationsutrymmet.

– Jag har full respekt för de som tvingas vänta och vi försöker få till operationerna i tid, säger Steen Ekdahl.

LÄS MER: Massuppsägningar på BB i Helsingborg