Fakta: Trojka friade skandalkirurg

Skandalens epicentrum är de operationer på Karolinska universitetssjukhuset under vilka kirurgen Paolo Macchiarini lät sätta in syntetiska luftstrupar på tre patienter. Två dog, medan den tredje vårdas under svåra omständigheter i USA.

Strax efter operationerna uppstod misstankar om forskningsfusk. Så småningom tillsattes en extern utredare, Bengt Gerdin, som kunde konstatera att fusk förekommit. Men denna slutsats bestämde sig KI-ledningen – i egenskap av Anders Hamsten, Jan Carlstedt-Duke samt Hans-Gustaf Ljunggren – att strunta i. I Stället friades Paolo Macchiarini från misstankarna.

Nyligen avgick rektorn Anders Hamsten till följd av den så kallade Macchiarini-affären.

Karolinska institutet måste tvätta sin byk betydligt hårdare än vad det hittills gjort. Att rektorn har avgått räcker inte för att förtroendet ska återupprättas.

Det säger utredaren Bengt Gerdin till TT.

– Jag har egentligen ingen åsikt om vem som ska gå. Jag är ingen myndighet och jag jobbar inte på KI. Jag säger bara att så länge KI inte själva driver reningsprocessen hårdare kan man inte förvänta sig att förtroendet återupprättas. Ett universitet har egentligen bara två riktigt viktiga tillgångar. Det ena är dess "brains", hjärnor, det andra är allmänhetens förtroende. Det senare är skadat.

Vägrar erkänna

Bengt Gerdin är professor emeritus och var den som på Karolinska institutets (KI) uppdrag utredde misstankarna om forskningsfusk. Slutsatsen blev att det förekommit fusk – en slutsats som KI-ledningen valde att strunta i.

Nu har utredningen återupptagits efter att "nya" uppgifter kommit i dagen. Men enligt Gerdin är det en lögn. Det finns inga nya uppgifter – bara gamla.

– Det finns inga nya uppgifter som har med fusket att göra. Uppenbarligen har de inte själva läst det gamla materialet, men det vill de inte erkänna, säger Bengt Gerdin.

I fredags avgick KI:s rektor Anders Hamsten till följd av den så kallade Macchiarini-affären. Hamsten konstaterade då att han "gjort en närmast total felbedömning" av kirurgen Paolo Macchiarini.

Lika ansvariga

I en debattartikel i Dagens Nyheter berömmer nu Bengt Gerdin Hamstens "kurage", men undrar samtidigt om rektorns rådgivare Jan Carlstedt-Duke och dekanen för forskning, Hans-Gustaf Ljunggren, har samma mod.

TT: Varför just dessa två?

– Det var de som tillsammans med Hamsten skrev det beslutsunderlag som friade Macchiarini från fuskmisstankarna. De är minst lika ansvariga för Macchiarini-affären som Hamsten. I realiteten förmodligen mer, eftersom de är närmare verksamheten.

TT har sökt både Jan Carlstedt-Duke och Hans-Gustaf Ljunggren, men KI:s pressekreterare Claes Keisu låter hälsa att "de inte är tillgängliga".