Fakta: Budget för klimat och miljö 2017

Reformer:

Utbyggnad och förlängning av Klimatklivet, 100 miljoner kronor.

Förstärkning av stadsmiljöavtalen, 250 miljoner.

Utsläppsbromsen, 0 kronor 2017, 300 miljoner från 2018.

Bistånd och internationella klimatinvesteringar, 500 miljoner.

Skattereduktion reparation av vitvaror, 190 miljoner.

Sänkt moms mindre reparationer, 270 miljoner.

Giftfri vardag, 40 miljoner.

Energiforskningsproposition, 70 miljoner.

Kommande skatteförändringar energiområdet, 1 160 miljoner.

Omsättningsgräns mervärdesskatt, 280 miljoner.

Supermiljöbilspremie, 700 miljoner.

Övriga miljöåtgärder, 210 miljoner.

Finansiering:

Kemikalieskatt, 1 080 miljoner.

Kommande skatteförändringar energiområdet – höjd energiskatt på el, 1 190 miljoner.

Källa: Regeringens proposition 2016/17:1

Höstbudgeten innehåller exempelvis en förlängd supermiljöbilspremie och ökat klimatbistånd. Därtill kommer en momssänkning på mindre reparationer och en skattereduktion för reparation av vitvaror för att försöka åstadkomma mer hållbara konsumtionsvanor.

Anslaget för de internationella klimatinvesteringarna ökas. Från och med 2018 avsätts 300 miljoner kronor till något som kallas utsläppsbromsen. Enligt KI är det en åtgärd som faktiskt får en verkan på de samlade utsläppen inom EU, skriver myndigheten i en kommentar.

Däremot saknar KI åtgärder som har effekt i närtid och anser att en höjning av skatterna på drivmedel, utöver den årliga uppräkningen, hade varit motiverad.

Flera av regeringens satsningar, bland annat stödet till klimatinvesteringar i kommuner, anser KI är för kostsamma och hänvisar till tidigare analyser som visat att investeringsstöd inte har fungerat som önskat.

Myndigheten anser även att miljöeffekterna till följd av en kemikalieskatt samt skattereduktionen för reparationer av vitvaror är osäkra och efterfrågar andra styrmedel.