Fakta: Antibiotika vid första symtomet

Namnet kommer från att man kan hosta så att man kiknar.

Sjukdomen sprids genom små droppar i luften från smittade som nyser eller hostar.

För barn under ett år kan kikhosta vara allvarligt. Hostan kan leda till andningsuppehåll och därmed medvetslöshet eller kramper.

I dag får barn vaccin mot kikhosta vid olika tillfällen, vid tre, fem respektive tolv månaders ålder.

Vid smitta ska antibiotika ges i förebyggande syfte till barn under sex månaders ålder, även om barnet inte fått några symtom.

Om barnet är mellan sex och tolv månader ska antibiotika ges vid första symtomet på kikhosta.

Folkhälsomyndigheten uppmanar sjukvården att vara frikostiga med provtagning för kikhosta.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Hittills i år har 349 fall av kikhosta rapporterats i Sverige, var av 51 fall bland spädbarn.

"Det som oroar är att vi haft en oväntat stor uppgång nu under hösten. I våras såg det ut att bli ett lugnt år, men i både augusti och september i år har vi fått in fler fall än samma månader förra året", säger Bernice Aronsson, barnläkare och utredare vid Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Vaccin mot kikhosta ingår i barnvaccinationsprogrammet. Enligt Folkhälsomyndigheten är det viktigt att erbjuda vaccin så tidigt som möjligt, från 2,5 månaders ålder.

Men för de allra yngsta barnen, som inte hunnit få den första sprutan ännu, kan sjukdomen vara livsfarlig. För två år sedan dog Frida Idéns dotter Ester, berättar SVT. Hon blev bara tre veckor gammal.

Först drabbades Frida Idén och hennes man av svår hosta. Snart blev även deras dotter sjuk. Hon lades in på sjukhus där provsvaren visade på kikhosta. Ester blev snabbt sämre och dog efter några dagar.

– Det som hänt oss ska inte kunna hända. Man måste bli mer generös med provtagningar och ge antibiotika vid minsta misstanke om kikhosta, säger Frida Idén till SVT.