Dödsstraffet i globala siffror

607 människor avrättades i 22 länder under 2014.

Det innebär att ungefär en tiondel av världens länder genomfört avrättningar.

De festa avrättningar genomfördes i Kina, Iran, Saudiarabien och USA.

140 av världens länder, alltså mer än två tredjedelar, har avskaffat dödsstraffet i lagstiftning eller i praktiken.

Källa: Amnesty

Under onsdagen släppte Amnesty International sin årliga årsrapport om dödsstraffet i världen.

– Stater använde dödsstraffet i bristfälliga försök att komma tillrätta med kriminalitet, terrorism och oroligheter i det egna landet, skriver organisationen i sammanfattningen av rapporten.

Högst upp på listan som Amnesty benämner ”Världens topp 5-bödlar” är Kina då tusentals människor avrättas eller döms till döden varje år.

En bit ner kommer Iran, som enligt den officiella siffran avrättade 289 personer förra året. Ytterligare 454 ska enligt Amnesty ha genomförts utan att det rapporterats in till myndigheterna.

Därefter följer Saudiarabien (minst 90 avrättningar), Irak (minst 61) och USA (35).

Trots de något nedslående siffrorna uppges den globala trenden gå åt ett positivt håll. Enligt Amnesty genomfördes 607 bekräftade avrättningar, vilket är en nedgång med 22 procent jämfört med det föregående året då 778 avrättningar genomfördes.

Detta inkluderade dock inte de avrättningar som utfördes i Kina där fler människor avrättas än i alla de andra länderna tillsammans.

Glädjande är att ytterligare tre länder har tagit steget mot ett totalt avskaffande av dödsstraffet: Fiji, Madagaskar och Surinam. Om samtliga länders statsledare skriver under lagen kommer antalet länder i världen som avskaffat dödstraffet att vara 101, enligt Amnesty.