Förutom oljepriset och euroförsvagningen pekar kommissionen särskilt ut ECB:s massiva stödköpsprogram och den rekordlåga styrräntan på 0,05 procent som en viktig drivkraft bakom tillväxten.

Enligt huvudscenariot i EU-kommissionens höstprognos blir det en mjuklandning för Kina, med ett fall för tillväxten från 6,8 procent i år till 6,2 procent 2017. En tvärare inbromsning befaras dock kunna slå hårt mot den globala återhämtningen och världshandeln.

Flyktingkrisen, med ett beräknat inflöde av kanske tre miljoner migranter och flyktingar 2015–2017, betraktas ur ett tillväxtperspektiv som en potentiellt positiv faktor.

"Skulle ett större antal flyktingar än väntat tas sig till EU och därefter ingå i EU:s arbetskraft snabbare än väntat skulle det öka efterfrågan och utbudet av arbetskraft", skriver EU-kommissionen.

Tillväxtprognosen för eurozonen 2015 höjs till 1,6 procent, mot 1,5 procent i vårprognosen från maj. För nästa år blir det en prognossänkning, från 1,9 till 1,8 procent, medan tillväxtprognosen för 2017 hamnar på 1,9 procent.