Kinesiska stridsfartyg har varnat en amerikansk jagare som patrullerar i närheten av de omstridda konstgjorda öar som Kina har byggt upp i Sydkinesiska sjön. Kinas militär kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda nationella intressen, meddelar det kinesiska försvarsdepartementet i ett uttalande.

Det amerikanska fartyget passerade inom 12 sjömil, den vanliga gränsen för länders territorialvatten, utanför åtminstone en av öarna och Kina menar att fartyget tagit sig in på vattnen "illegalt", utan att ha fått någon tillåtelse.

Patrulleringen är en del av amerikanska "rutinoperationer" i området och strider inte mot internationell rätt, kontrar USA. Och den typen av operationer kommer sannolikt blir fler framöver, enligt en talesperson för det amerikanska försvaret.

Washington har upprepade gånger sagt att man inte erkänner de kinesiska anspråken på öarna och vattnen däromkring, som flera av Kinas grannländer, däribland Vietnam och Filippinerna, gör anspråk på.