Fakta: Sifos undersökning

Så svarar väljarna på frågan "Vilket parti skulle du rösta på i riksdagsvalet om det vore val i dag?".

Parti Procent Förändring*

S 26,3 +1,1

V 7,4 -0,1

MP 6,1 -0,4

M 26,9 +1,5

C 6,1 -1,0

L 5,0 -1,0

KD 3,6 +0,1

SD 17,0 16,6 +0,4

i procentenheter mot förra mätningen

1 946 intervjuer genomfördes mellan 29 februari och 10 mars. Alla förändringar ligger inom den statistiska felmarginalen.

Källa: SvD/Sifo

Moderaterna, som traditionellt haft svårt att locka kvinnliga väljare, är nu största parti bland kvinnor. Samtidigt leder Anna Kinberg Batras parti i opinionen, visar en ny Sifomätning gjord på uppdrag av Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten.

M stöds av 26,9 procent av väljarna medan Socialdemokraterna är näst största parti med 26,2 procent. S slog i botten med 23,2 procent i januari – det lägsta stödet för partiet sedan mätningarna startade 1967 – men har nu ökat i två mätningar, en statistiskt säkerställd förändring.

Flyktingsituationen kan ha påverkat opinionsläget. Bara 31 procent av väljarna uppger att de har ganska eller mycket högt förtroende för regeringens förmåga att hantera flyktingfrågan medan 64 procent har ganska eller mycket lågt förtroende.