Turismen till Japan ökade med nästan 50 procent under 2015 jämfört med året innan – till sammanlagt 19,7 miljoner utländska besökare, enligt landets turismorganisation. Uppsvinget förklaras med förbättrade relationer till grannlandet Kina som står för en fjärdedel av besökarna, att det har blivit lättare att få visum, att Japans valuta yen har sjunkit i värde, och att fler varugrupper säljs i landets tax free-butiker.

Fjolårets siffra innebär att Japan är nära målet på 20 miljoner besökare årligen, som regeringen siktar på att uppnå under 2020 när landet arrangerar de olympiska världsmästerskapen.