Fakta: Bankkrisen i Italien

Italien har aldrig återhämtat sig efter Lehman-kraschen, som började i USA 2008, och landet har haft en svag ekonomisk utveckling sedan dess.

Många italienska banker har lånat ut stora belopp till företag som inte kan betala ränta på lånen eller amortera. Internationella valutafonden (IMF) har kommit fram till att det finns osäkra lån av denna typ på omkring 900 miljarder euro i eurozonen. Mer än en tredjedel av värdet, 360 miljarder euro, finns i lån i Italien.

Italiens tredje största bank, Banca Monte dei Paschi di Siena, har legat sämst till, och fått krav på sig från Europeiska centralbanken (ECB) att minska andelen osäkra lån med 40 procent inom tre år.

Det finns även många osäkra lån i andra sydeuropeiska länder som Grekland, Portugal och Spanien.

Källa: SEB

Fakta: Renzi och folkomröstningen

Matteo Renzi är 41 år gammal och företräder Demokratiska partiet som räknas som mitten-vänster. Han tillträdde som president 2014 och var tidigare borgmästare i Florens.

Han anser att en ändring av konstitutionen är nödvändig för att kunna fortsätta med sitt reformpaket som är ämnat att vända Italiens skuldtyngda ekonomi.

Ändringen av konstitutionen skulle avskaffa senatens lagstiftande makt. Anhängare till reformen hoppas att det ska förenkla beslutsfattandet i landet, som i dag tenderar att kastas fram och tillbaka mellan kongressens två kamrar.

Kongressens två kamrar har redan sagt ja till reformen, men eftersom det inte skedde med mer än två tredjedelars majoritet krävs även en folkomröstning för att få igenom ändringen.

Källa: TT, Financial Times

Högsta domstolen godkände på måndagen valideringen av över 500 000 underskrifter, som räcker för att utlösa en folkomröstning. Regeringen har nu 60 dagar på sig att välja ett datum för omröstningen, som väntas äga rum någon gång oktober–december.

Parlamentets båda kamrar sade redan i april ja till de föreslagna ändringarna, som bland annat kraftigt skulle minska senatens makt. Ändringar i konstitutionen kräver dock en folkomröstning.

Matteo Renzi har satt sin egen framtid på spel i frågan och lovat avgå om folkomröstningen går emot honom, alltså säger nej till ändringen. Han har hävdat att den är det enda sättet att stärka den politiska stabiliteten och få ett slut på årtionden av "svängdörrsregeringar", som han anser har försvårat möjligheterna att vända Italiens skuldtyngda ekonomi.

För ett par månader sedan såg det ut som att Renzi hade stöd för förslaget, men nu ses omröstningen som ett möjligt sätt för italienarna att rösta bort en stark EU-förespråkare, vilket aktualiserats i och med bankkrisen i Italien och britternas beslut att lämna EU.