– När vi åker utomlands är det till katastrofer. Här är det en ansträngd situation, men inte en katastrof.

Martin Sjöholm, MSB:s projektledare för det planerade tältlägret för flyktingar i Revinge, om varför uppförandet av lägret går så mycket långsammare än vid utlandsinsatser.

Fakta: Tältlägret i Revinge

Lägret uppförs på MSB:s verksamhetsställe i Revinge, som ligger intill regementet P7, i den östra delen av Lunds kommun. I närheten finns Revingeby med cirka 500 invånare.

Totalt handlar det om 75 tält med sammanlagt 375 sängplatser.

Toaletter och duschar kommer att finnas i tillfälliga byggnader intill. Mat i form av catering serveras i uppvärmda serveringstält.

Lägret kommer att vara bemannat dygnet runt.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

– Det känns mycket glädjande att kunna ge ett positivt besked. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får bygglov för att sätta upp tält för flyktingboende vid Revinge, säger Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden i Lund, i ett pressmeddelande.

Men trots det återstår fortfarande en del pappersarbete innan tälten kan sättas upp. Det krävs ett så kallat startbesked, och innan ett sådant kan ges krävs ytterligare redovisning av diverse tekniska lösningar från MSB. Även ett slutbesked måste lämnas innan flyktingarna kan flytta in i tälten. Inget av dessa beslut kommer att fattas under dagen.

MSB:s projektledare Martin Sjöholm har tidigare lett liknande operationer i både Pakistan och Haiti. Där har allt gått blixtsnabbt, men det har det inte gjort i Lund.

Den 16 oktober uppgav Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att personal fanns redo för att sätta upp tält på Revingehed följande vecka. Men ett tältläger som ska användas en längre tid kräver bygglov, vilket byggnadsnämndens ordförande formellt fattade i dag.

"Ingen katastrof"

Martin Sjöholm tycker inte att det är konstigt att det dragit ut på tiden.

– När vi åker utomlands är det till katastrofer. Här är det en ansträngd situation, men inte en katastrof, säger han till TT.

Han tycker inte att svensk byråkrati utmärker sig genom långsamhet och krångel, utan tror att det skulle ta minst lika lång tid i de flesta andra länder där det inte råder katastroftillstånd.

Under bygglovsprocessen har närboende fått möjlighet att tycka till om lägerplanerna och parallellt har MSB planerat för att lösa problem kring bland annat säkerheten, mat till flyktingarna, vatten och avlopp.

– Det är inte bara att smälla upp det, det gäller att driva det på ett bra sätt också, säger Sjöholm.

Inte barnfamiljer

Det är Migrationsverket som kommer att bestämma vilka som ska skickas till lägret. Man kommer att försöka undvika att placera barnfamiljer och personer med handikapp där. Tanken är ingen ska behöva bo i tält i mer än tre till sju dagar.

Fortfarande återstår att lösa vissa frågor kring brandsäkerheten och därför inleds inte lägerbygget omedelbart efter bygglovsbeslutet.

– Förhoppningsvis blir det denna vecka, säger Christian Di Schiena, biträdande enhetschef vid MSB, till TT.