FN:s säkerhetsråd

FN:s säkerhetsråd har 15 platser varav fem är permanenta: USA, Storbritannien, Ryssland, Kina och Frankrike. Övriga tio platser väljs på två år och fördelas mellan olika regioner.

Säkerhetsrådet har huvudansvaret för upprätthållande av internationell fred och säkerhet, enligt FN-stadgan. De beslut rådet tar är bindande för alla medlemsstater inom FN. De permanenta medlemmarna har vetorätt och kan därmed stoppa beslut.

Sverige kandiderar för en plats 2017—2018 inom gruppen VOAS, Västeuropeiska och andra stater. Konkurrenterna är Italien, som suttit sex gånger tidigare, och Nederländerna som suttit fem omgångar.

Sverige har suttit i säkerhetsrådet vid tre tillfällen tidigare, 1957—58, 1975—76 och 1997—98.

Sverige tar plats i FN:s säkerhetsråd. Kramkalas och jubel utbröt i den svenska delegationen när saken var klar efter den hemliga omröstningen.

Beskedet kom vid 18-tiden. Det krävdes 128 röster och Sverige fick 134, väl över de två tredjedelars majoritet som krävdes.

Ambassadörerna för FN:s 193 medlemsländer hade skrivit på lappar vilka fem länder de tycker bör få sitta säkerhetsrådet 2017—2018. Lapparna stoppades i mörkbruna lådor som FN-funktionärer gick runt med.

Två röster var nedlagda varför 191 röster avgjorde den första omröstningen för gruppen "Västeuropeiska och andra stater" där Sverige konkurrerade med Italien och Nederländerna om två platser. Nederländerna fick 125 röster och Italien 113 i den första rundan.

Sverige tillträder en av de icke-permanenta platserna i säkerhetsrådet den 1 januari 2017 och sitter där i två år.

Sverige anmälde sig som en kandidat till säkerhetsrådet för perioden 2017—2018 redan för över tio år sedan, men det är först på senare tid som kampanjen tagit fart. En sammanställning, dock ej komplett, som regeringen presenterade i april visade att 22 miljoner kronor spenderats på kampanjen mellan våren 2014 och mars i år.