Efter terrordåden i Paris i november förra året vädjade Frankrike om stöd från övriga EU-länder i kampen mot IS. Från Sverige har Frankrike bland annat efterfrågat ammunition. Regeringen har föreslagit att Försvarsmakten överlåter sådan försvarsmateriel som kan avvaras och att inkomsterna från försäljningen används för att köpa in motsvarande materiel.

Försvarsutskottet går regeringen till mötes men lägger i ett gemensamt tillkännagivande till att det inte är "helt betryggande" att återanskaffningen av motsvarande materiel till Försvarsmakten ska göras beroende av försäljningsinkomsterna. Utskottet föreslår därför att regeringen "omgående" bör besluta om beställning av den mängd och det slag av ammunition som säljs till Frankrike.

– Det är för att se till att vi har en nationell beredskap som står i proportion till det bekymmersamma omvärldsläge som nu råder, säger utskottets ordförande Allan Widman (L) till TT.

Bara Vänsterpartiet är emot det militära stödet till Frankrike.