Efter många om och men har ett av landets absolut största flyktingboenden, nedlagda Spenshults sjukhus i Oskarström nordöst om Halmstad, fått klartecken. När verksamheten är fullt utbyggd ska det finnas plats för 700 asylsökande.

Migrationsverket tecknade i februari ett sexårigt hyresavtal med ägaren, danska vårdföretaget Transmedica, och meningen var att det gamla sjukhuset skulle ta emot de första flyktingarna redan i maj i år. Men planerna grusades av krav under byggnadslovsprocessen på bland annat ökad trafiksäkerhet kring sjukhusområdet. Men den saken är nu ordnad och bygglovet klart, rapporterar lokala nyhetsmedier.

Migrationsverket, som ska driva boendet i egen regi, räknar med att de första 200 asylsökande kan flytta in i februari nästa år. Hela verksamheten väntas vara fullt utbyggd i slutet av 2016.