Regeringen vill höja Sveriges profil under klimatmötet i Paris i december. Därför ska företag, kommuner och organisationer som verkar för ett hållbart samhälle få hjälp med att synas och höras i samband med slutförhandlingarna om ett nytt globalt klimatavtal. Miljöminister Åsa Romson (MP) vill att det klimatengagemang som finns i Sverige visas upp som en förebild i Paris.

– När vi säger att Sverige ska gå före så är det hela Sverige som måste göra det tillsammans, säger Romson.

Initiativet har döpts till "Ett fossilfritt Sverige". Bland andra ABB Sverige, Preem och Fjärde AP-fonden kommer att finnas på plats i Paris, där klimatengagemang i civilsamhället världen över ska lyftas fram under en dag, den 5 december.