– Vi ser att när medierna vinklar på hopp, då är det lättare att nå ut – och vi ser också att fler privatpersoner delar med sig av lösningar.

Henrik Brundin, vice vd för biståndsorganisationen Vi-skogen, efterlyser en mer positiv rapportering kring klimatförändringarna.

Fakta: Undersökningen

2015 skrevs 30 400 artiklar med anknytning till klimatförändringar, utifrån undersökningens urval. Det var en ökning med 40 procent jämfört med 2014.

Antalet artiklar påverkas främst av internationella toppmöten, enligt rapporten. Den mest omskrivna händelsen i medierna 2015 var klimattoppmötet i Paris och det nya klimatavtalet.

Köttkonsumtion i relation till klimatförändringarna fick stort utrymme i medierna 2015 med 1 770 av artiklarna i urvalet.

I sociala medier väckte köttkonsumtion starkast engagemang. Fem av de tio mest delade och kommenterade artiklarna 2015 handlade om köttkonsumtion.

Före detta miljöminister Åsa Romsons (MP) klavertramp på Twitter om konsekvenser för miljötoppmötet efter terrorattentatet i Paris hamnade på femte plats över de artiklar som engagerade mest i sociala medier.

SVT Nyheters artikel om att jorden enligt forskare är inne i en ny utrotningsfas med rubriken "Ny forskning: Slutet är nära" hamnade på första plats över de mest delade och kommenterade artiklarna.

Undersökningen, som genomförts av medieanalysföretaget Retriever på uppdrag av Vi-skogen, innehåller två analysdelar. Det första urvalet, som jämför rapporteringen över tid, består av 50 tryckta tidningar och 270 webbkällor under perioden januari 2005 till maj 2016 – sammanlagt knappt 250 000 artiklar. Det andra urvalet, som handlar om vilka tidningar som bevakar klimatet mest och vilka som omnämns i rapporteringen, består 540 tryckta tidningar och 940 webbkällor.

Källa: Retriever/Vi-skogen

Antalet artiklar om klimatförändringarna ökade med 40 procent i fjol, jämfört med 2014. Och många lokaltidningar bevakar klimatfrågor mer ambitiöst, med fokus på hur närområdet kan påverkas, enligt en undersökning som Retriever genomfört på uppdrag av biståndsorganisationen Vi-skogen.

Men mer fokus bör läggas på att lyfta fram de människor och regioner som redan drabbats hårt av klimatförändringarna, enligt organisationen.

– Det är inte längre konstigt att man skriver om en köttfri dag. Men vi behöver förstå vad klimatförändringarna innebär för de allra fattigaste, säger Henrik Brundin, vice vd för Vi-skogen.

Kött och apokalyps

I sociala medier utmärker sig just köttkonsumtion när läsarna ska dela eller kommentera artiklar med koppling till klimatfrågor. Fem av de tio mest delade och kommenterade artiklarna 2015 som berör klimat handlade om köttkonsumtion.

Den enskilt mest delade och kommenterade artikeln stod SVT Nyheter för. Rubriken "Ny forskning: Slutet är nära" engagerade nästan 34 200 användare i sociala medier. Men enligt Henrik Brundin påverkar det apokalyptiska temat inte människor på lång sikt.

– Man sätter upp psykologiska spärrar mot den typen, för man hoppas och tror att man inte kan drabbas.

Positiva symboler

Han efterlyser i stället en mer optimistisk medierapportering med fler vinklingar på hur klimatförändringarnas effekter kan motverkas. På samma sätt som isbjörnen har blivit en symbol för varmare klimat och smältande glaciärer tror Brundin att även positiva symboler behövs.

– Vi ser att när medierna vinklar på hopp, då är det lättare att nå ut – och vi ser också att fler privatpersoner delar med sig av lösningar.