Fakta: Klimatförändringar

Forskarna har de senaste decennierna noterat en rad klimatförändringar:

– Temperaturen på jorden har höjts med i genomsnitt 0,85 grader mellan 1880 och 2012.

– Inlandsisarna på Grönland och i västra Antarktis har krympt, liksom många av världens glaciärer. Havsisen i Arktis har också krympt, med cirka tio procent per årtionde under sommarhalvåret sedan 1980-talet.

– Havsnivån har höjts med i genomsnitt 19 centimeter sedan 1901, ett resultat av två faktorer: smältande inlandsisar och varmare havsvatten (vatten utvidgar sig vid stigande temperaturer).

– Haven har blivit surare som en följd av ökade koldioxidhalter i atmosfären.

Källa: IPCC.

– Det enda vi kan bestämma med exakthet är koldioxidhalten i atmosfären, men kopplingen mellan en viss koldioxidhalt och temperaturen på jorden är inte lätt att fastslå, och när man sedan går från temperatur till effekt blir det ännu svårare, säger Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet.

Han är skeptisk till de studier som gjorts som antyder att temperaturhöjningen på jorden, räknat från 1880, kommer att stanna vid 2,7 grader Celsius om de klimatlöften som världens länder avgivit inför klimattoppmötet i Paris i december, infrias.

Detta är i och för sig högre än vad som anses säkert – länderna har enats om att sätta gränsen vid två grader, det så kallade tvågradersmålet – men utan löftena skulle växthusgasutsläppen bli mycket större och vi skulle vara på väg mot något mycket värre, en höjning på fyra, fem grader.

Torrare och blötare

Fast Tjernström anser att man inte kan slå fast med säkerhet vad löftena kommer att medföra.

– Ingen vet om det blir 2,7, eller bara 2,1, eller 3,5 grader. Sådan säkerhet finns inte. Det enda man kan säga är att det blir varmare om man släpper ut mer koldioxid, men inte exakt hur mycket, säger han.

Vad gäller de specifika effekterna av en viss temperaturhöjning är osäkerheten lika stor. Men en omfattande forskarrapport från National Research Council i USA visar – inom vissa ramar – vad som sannolikt kommer att hända när värmen stiger.

Generellt gäller att varje gång den globala temperaturen höjs med en grad, minskar nederbörden med 5-10 procent i vissa områden på jorden, som runt Medelhavet. I mer nordliga regioner kan man istället räkna med en ökning av nederbörden i samma storleksordning.

Havsnivån oroar mest

Samtidigt minskar havsisens utbredning drastiskt i Arktis.

– All havsis i Arktis kommer att försvinna på sommaren redan vid en höjning på två grader. Det är tämligen säkert, säger Tjernström.

Än värre blir det vid en höjning på tre grader, enligt den amerikanska rapporten. Då kommer värmeböljor att drabba många länder nästan varje sommar, och risken för översvämningar längs kusterna kommer att öka dramatiskt.

Förhoppningen är att hejda ökningen innan man nått sådana nivåer. Tjernström tror att många av världens länder skulle klara en begränsad temperaturhöjning.

– De flesta samhällen har en viss förmåga till anpassning, säger han.

Han anser att den största faran på sikt är havsnivåhöjningen som en följd av att inlandsisarna på Grönland och Antarktis smälter.

– Havsnivån är det som oroar mig mest. Men hur snabbt den kommer att höjas är mycket svårt att veta, säger han.