Under de senaste hundra åren har flodkräftan försvunnit från 97 procent av de svenska vattendragen och sjöarna.

– Det vore en stor förlust om vi skulle förlora vår enda svenska kräftart. Den har ju funnits här sedan istiden och övrigt djurliv i vattendragen har anpassat sig till flodkräftan., säger Cecilia Journath Pettersson, naturvårdsbiolog på Länsstyrelsen i Örebro län, till TT.

Flodkräftan är klassad som akut hotad i den svenska rödlistan. På en del håll är den helt utslagen. Risken finns att den helt försvinner från svenska vatten. Hoten är störst söder om Dalälven.

Flodkräftan har i motsats till signalkräftan ingen motståndskraft mot kräftpest. Arten hotas även av försurning.

TT: Går det att vända utvecklingen?

– Absolut, genom att inte fortsätta att flytta på signalkräftor, som många gör av ren okunskap. Det både dumt och olagligt, svarar Cecilia Journath Pettersson.

Men utfiskning är inte problemet, enligt henne:

– Jag tycker att man kan äta flodkräfta med gott samvete. Det är inte kräftfisket som är det stora hotet utan kräftpesten.