Klyftorna mellan Sveriges unga växer. De som lyckas etablera sig får det allt bättre – medan den växande gruppen långtidsarbetslösa och fattiga hamnar allt mer på efterkälken.

– De som har jobb har fått det bättre, men är man student, arbetslös eller sjukskriven så har man halkat efter, säger Anna Westin, utredare på Ungdomsstyrelsen.

I rapporten Ung 2012 konstaterar myndigheten att medianinkomsten för unga i åldern 18–25 år visserligen har gått upp med 12 procent sedan 2006, men också att det samtidigt skett en ökning av andelen som lever med låg ekonomisk standard, till 26 procent.

Till den gruppen räknas de vars disponibla inkomst understiger 60 procent av median- inkomsten.

– För somliga kanske inkomsten ligger långt under 60 procent – och det är förstås svårt att leva på. Samtidigt måste det vara tufft att sitta vid sidan om och se på medan andra jämnåriga får det bättre.

Även jobbsiffrorna visar på en ökad skiktning mellan olika grupper av unga. Den totala ungdomsarbetslösheten minskade något mellan 2010 och 2011 –- medan antalet unga som varit inskrivna vid arbetsförmedlingen i över två år ökade med hela 63 procent.