Fakta: Nötkreatur

En art oxdjur. Ofta säger man nötboskap, tamboskap eller kor. Honan heter ko, hanen tjur och ungen kalv. En ko som inte har fött någon kalv kallas kviga, och en kastrerad tjur kallas stut eller oxe.

Antalet nötkreatur i Sverige är ca 1,5 miljoner, varav omkring en fjärdedel är vuxna mjölkkor.

Källa: NE

Den tragiska olyckan utanför Halmstad när en 80-årig man avled efter att ha omringats och attackerats av kor är ovanlig i sitt slag.

– Det är mycket sällsynt att en person som inte jobbar med djuren råkar ut för något sådant här. Däremot händer det varje år att djurägare och skötare skadas eller till och med dödas av kor, säger Thomas Svensson.

De flesta privatpersoner har, enligt Thomas Svensson, en medfödd respekt för djuren och undviker oftast närkontakt.

– Djurägare och skötare har däremot daglig kontakt och tillsyn och då blir incidenterna per automatik fler.

Ovan vid människokontakt

Det är oklart vilken typ av ko som gick till angrepp mot den 80-årige mannen.

– Jag tolkar det jag har läst som att det handlar om dikor som enbart används till uppfödning av kalvar. Det är ofta en köttras som inte är lika vana vid människokontakt som mjölkkor, säger Thomas Svensson.

– Om det finns en möjlighet brukar kornas första reaktion vara att ta sig därifrån. Men instinkten att skydda kalven är stark.

Korna väger normalt mellan 600 och 800 kg. En flock djur som attackerar en människa kan ge kraftiga skador.

Aggressiva suggor

– Suggor med smågrisar kan också vara aggressiva. Men grisar vistas sällan på ställen där människor passerar. Hästar är mer benägna att ta till flykten och är oftast också mer vana med mänsklig kontakt. Men hamnar man mellan ett sto och hennes föl kan också hästen attackera, säger Thomas Svensson.

TT: Många djurparker har ju ladugårdar där barn kan klappa kor och kalvar. Hur ska man resonera där?

– Skillnaden är att de djuren är väldigt vana vid människor. Man kan inte ta en flock som den nu aktuella och sätta i en park. Då skulle samma sak kunna hända som i Halmstadsfallet.