Fakta: Växthusgaser

Växthusgaser är de gaser i jordens atmosfär som ger upphov till den så kallade växthuseffekten.

De viktigaste av dessa gaser är vattenånga och koldioxid. Även dikväveoxid, metan och ozon har stor betydelse.

De släpper igenom solstrålarna som värmer upp jordytan, men värmen kan inte återvända ut i rymden eftersom gaserna absorberar den. Utan växthusgaserna skulle jordens medeltemperatur vara 18 minusgrader, istället för nuvarande 14 plusgrader. De är med andra ord helt nödvändiga för livet på jorden.

Problemet vi har idag är att halterna av gaserna håller på att bli alltför höga. Risken finns att genomsnittstemperaturen på jorden höjs med cirka tre grader till 2100.

Källa: NOAA

Siffrorna presenterades på måndagen av FN:s väderorgan WMO (World Meteorological Organization).

WMO påpekar att halterna tillfälligt under året nådde nivåer på över 400 ppm. Man får gå tillbaka cirka 2,5 miljoner år i tiden, till skiftet mellan tidsepokerna pliocen och pleistocen, för att hitta liknande koldioxidkoncentrationer i jordens atmosfär.

I mitten av 1800-talet, när uppgången startade, låg halten, enligt studier av isborrkärnor, på cirka 285 ppm.

Stadig ökning

De nya rekordsiffrorna kom inte som någon överraskning. Halterna har ökat stadigt mycket länge, och väntas fortsätta uppåt länge än – en effekt av att utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka.

Enligt WMO:s generalsekreterare Michel Jarraud får vi räkna med att halter på över 400 ppm snart är en konstant realitet

– Det innebär högre temperaturer, fler värmeböljor och översvämningar, smältande ismassor, högre havsnivå och ökad försurning av haven. Detta händer här och nu och vi är på väg mot okänd mark med en rasande fart, säger Jarraud som uppmanar världens länder att agera vid det kommande klimattoppmötet i Paris för att få bukt med problemet.

Städer under vatten

Samtidigt kommer nya rön om att delar av Shanghai, Bombay, New York och andra storstäder riskerar att hamna under vatten, även om den globala uppvärmningen kan bromsas till två grader.

Enligt den USA-baserade tankesmedjan Climate Central riskerar landområden där det i dag bor 280 miljoner människor att dränkas när havsnivåerna stiger.

Radikala minskningar av växthusgasutsläppen är enligt Climate Central det effektivaste sättet att bromsa uppvärmningen.