Fakta: Haiti

Ett av världens fattigaste länder.

Landet utgör den västra delen av ön Hispaniola, som delas med Dominkanska republiken.

Hade 10,9 miljoner invånare enligt en sammanställning 2015. Omkring 928 000 bor i huvudstaden Port-au-Prince.

Haiti har fortfarande inte återhämtat sig från den kraftiga jordbävning som drabbade Port-au-Prince 2010, där nästan 225 000 människor omkom. Situationen förvärrades ytterligare 2012 när cyklonen Sandy svepte in över landet.

Källa: NE

Fakta: Kolera

Kolera orsakas av en bakterie och är en mycket allvarlig sjukdom som obehandlad har hög dödlighet. Med en effektiv vätskebehandling förbättras prognosen avsevärt.

Symtomen börjar med akuta mag- och tarmsymtom och diarré. Det följs snabbt av uttorkning som kan följas av cirkulationskollaps.

Sjukdomen sprids via dricksvatten, och i de länder där sjukdomen förekommer är vattenstandarden ofta otillräcklig. Epidemier brukar uppstå i spåren av naturkatastrofer, främst jordbävningar. Sjukdomen finns inte i Sverige.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Haitis regering räknar med att minst 335 000 invånare behöver akut hjälp efter orkanen – FN beskriver en omfattande förstörelse av skördar – och flera sjukhus har förstörts, samtidigt som de återstående vårdinrättningarna kämpar mot en förmodad ökning av kolerapatienter, skriver The New York Times.

"Översvämmade floder, stillastående vatten, och kadaver och lik är en perfekt grogrund för vattenburna sjukdomar. Varje dag som går ökar risken för kolera. Det är kamp mot klockan att hinna till barnen innan sjukdomarna gör det", säger Unicefs Marc Vincent i ett uttalande, enligt Reuters.

Brist på rent vatten

Hittills har 13 invånare avlidit av kolera under den senaste veckan. Det pågående kolerautbrottet har dödat omkring 10 000 invånare sedan 2010. Tarmsjukdomen fördes till ön av FN-soldater som bar på smittan.

– Man fick någorlunda koll efter utbrottet 2010, men rimligen fanns kolera kvar i landet. Nu när situationen förvärras dyker sjukdomen upp igen, säger Anders Tegnell, statsepidemiologvid Folkhälsomyndigheten, till TT.

Det centrala nu är att det finns rent vatten att tillgå på Haiti. När avlopp och dricksvatten inte kan separeras ordentligt ökar risken för kolera kraftigt, vilket ofta sker vid stora oväder då översvämningar i avloppssystem rinner över till dricksvattnet. Det handlar nu om hur dålig vattensituationen är och hur många som utsätts för risk att smittas menar Anders Tegnell.

– Det gäller att så fort som möjligt få kontroll över vattensituationen men också se till att det går att erbjuda vård till de som insjuknat. Kolera är en väldigt väl behandlingsbar sjukdom om man bara får snabb och bra sjukvård, säger han.

Men det kan vara svårt att få tag på rent vatten och då finns en stor risk att sjukvården blir så hårt belastad att det inte finns möjlighet att ta hand om de som insjuknat.

Dödssiffran varierar

Vid stora katastrofer är det ofta diarrésjukdomar som kolera som brukar bryta ut, men på längre sikt är även utbrott av barnsjukdomar som mässlingen vanligt förekommande. Det beror på att barnvaccinationsprogrammen ofta sätts ur spel.

Dödssiffran efter Matthew varierar: Myndigheterna i huvudstaden Port-au-Prince har hittills räknat till 522 döda, med garderingen att de ännu inte kunnat bilda sig en uppfattning av dödsoffren i många avlägsna delar av landet. Reuters skriver att minst 877 människor har mist livet Vindarna har även förstört omkring 66 000 byggnader och allvarligt skadat 20 000 enbart i regionen Grand Anse, enligt FN till The New York Times.