Fakta: Några av förslagen

1. Det måste finnas en teoretisk vetenskaplig grund för att använda en obeprövad behandling på patienter och det måste vara rimligt att metoden ska kunna leda till återvunnen hälsa eller minskat lidande.

2. En positiv effekt av metoden utan alltför stora risker måste ha visats i en adekvat djurmodell alternativt att metoden använts framgångsrikt på ett annat organ/sjukdom på människa.

3. Behandlingen får endast prövas på enstaka, allvarligt sjuka patienter som saknar andra effektiva behandlingsalternativ.

4. Behandlande läkare ska utarbeta en plan som beskriver teoretisk grund, resultat från studier som påvisar effekt och säkerhet, den planerade behandlingen i detalj och hur patienten ska följas upp.

5. Planen ska godkännas av en nationell kommitté för bedömning av obeprövade behandlingsmetoder.

Källa: Dagens Nyheter

Fakta: Macchiarini-affären

2010: Kirurgen och forskaren Paolo Macchiarini anställs som gästprofessor på Karolinska institutet (KI). Samtidigt anställs han på deltid som överläkare på Karolinska universitetssjukhuset (KS).

2011–2012: Macchiarini utför tre operationer med konstgjorda luftstrupar på KS. Två av patienterna är nu döda. En lever, men vårdas på sjukhus i USA.

2013: KS stoppar alla fortsatta operationer med syntetiska luftstrupar.

2014: Tre olika anmälningar där Macchiarini anklagas för forskningsfusk lämnas in, en av en belgisk forskare och två av fyra läkare vid KS.

2015: Varken KI:s etiska råd eller dåvarande rektor anser att Macchiarini har gjort sig skyldig till forskningsfusk. Dock avslutas hans gästprofessur och han får en tidsbegränsad anställning som forskare.

2016: SVT sänder dokumentärserien "Experimenten" där Macchiarinis forskning ifrågasätts. Flera på nyckelposter inom KI lämnar sina uppdrag: Urban Lendahl, sekreterare i KI:s Nobelkommitté, rektor Anders Hamsten, forskningsdekan Hans-Gustaf Ljunggren, rektorsrådet Jan Carlstedt-Duke. KI avskedar Paolo Macchiarini.

Skandalen med kirurgen Paolo Macchiarini, som utförde operationer med konstgjorda luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset (KS) samtidigt som han var anställd på Karolinska institutet (KI), skakade om Forskningssverige. Ingreppen på KS slutade med att två av tre patienter avled. Den tredje vårdas fortfarande på sjukhus i USA. Macchiarini avskedades och flera nyckelpersoner inom KI lämnade sina uppdrag.

– Forskningen går snabbt framåt och det är oerhört viktigt att obeprövade behandlingsmetoder inte introduceras i sjukvården utan att det finns vetenskaplig grund för att använda dem, säger Olle Lindvall.

Han är professor i neurologi vid Lunds universitet och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, och har utrett frågan om hur sjukvården ska hantera obeprövade behandlingsmetoder tillsammans med professor Ingemar Engström, Svenska Läkaresällskapet.

Utredningens förslag går ut på att det skapas en nationell kommitté som ska bedöma de obeprövade behandlingsmetoderna. Dessutom föreslås ett antal riktlinjer för läkare och forskare som arbetar i gränslandet mellan klinisk forskning och avancerad sjukvård.