– Det här fallet aktualiserar missförhållandet att en rektor på gymnasiet inte har samma befogenheter som en rektor i grundskolan. Vi kan inte hitta något rimligt skäl till det, därför är det desto viktigare att regering och riksdag rättar till det, säger Olle Burell (S), kommunens skolborgarråd, till Dagens Nyheter.

Den drabbade eleven vågade inte gå till skolan så rektorn stängde av 17-åringen. Dennes vårdnadshavare överklagade och fick rätt i förvaltningsrätten med hänvisning till att inga andra åtgärder prövats, att utredningen varit bristfällig och att vårdnadshavarna inte fått yttra sig före beslutet. Kommunen har nu i sin tur överklagat detta beslut till kammarrätten.

En rektor i grundskolan får stänga av en elev högst en vecka per gång och högst två veckor per kalenderhalvår utan att kommunpolitikerna måste pröva beslutet. Rektor kan ta beslutet genast vid händelsen eller vid senare tillfälle.

En rektor i gymnasiet kan också besluta om avstängning – men bara omedelbart vid händelsen och politikerna måste dessutom pröva beslutet.

Dessa skillnader ser Burell som ologiska och vill att skollagen ändras.