Fakta: Kommunen ansvarar för ensamkommande

I Migrationsverkets prognos för 2016 anges antalet ensamkommande barn från 20 000 i det högsta alternativet till 9 000 i det lägsta, med 14 000 som huvudalternativ.

I Sverige ansvarar kommunerna för mottagandet av de ensamkommande barnen. Migrationsverkets roll är att anvisa barnet till en kommun, men barnet finns kvar i Migrationsverkets mottagningssystem tills att uppehållstillstånd beviljats.

Källa: Migrationsverket

Kommunen har hittills tagit emot 144 ensamkommande flyktingbarn, varav tre är flickor. I ett brev ställt till Migrationsverket, undertecknat de andra borgerliga partierna i Österåker, begär Fletcher nu att ensamkommande barn fortsättningsvis ska vara flickor.

Men i kommunens senaste avtal om flyktingbarnen, som trädde i kraft så sent som i måndags, specificeras inte deras kön. Enligt avtalet ska Österåker ta emot 172 ensamkommande flyktingbarn.

– Det finns ingenting i avtalet som säger att det bara skulle gälla flickor. Men skulle kommunen komma med en ny begäran, då får man ta ställning till det, säger Jonas Johansson, pressekreterare vid länsstyrelsen i Stockholm som sluter denna typ av överenskommelser med kommunerna.

Nio av tio pojkar

Totalt sökte 35 369 ensamkommande asyl i Sverige i fjol, och av dem var åtta procent flickor.

Enligt Sophia Öhvall Lindberg, presskommunikatör på Migrationsverket, är det inte ovanligt att kommunerna framför önskemål om att ta emot en viss andel flickor. Det har också hänt att kommuner begärt att bara få flickor.

Om Österåkers krav avslås kommer kommunen att följa anvisningslagen.

– Vi följer naturligtvis lagar och regler, även om man kan ifrågasätta det kommunala självstyret i förhållande till den här lagen, säger Michaela Fletcher.

Vill inte kommentera

TT har sökt Johan Forssell, Moderaternas migrationspolitiske talesperson, men han vill inte kommentera Michaela Fletchers begäran.

– Moderaterna vill inte kommentera eftersom det här är ett lokalt förslag, säger presskontakten Niklas Gillström.