– Det här är en arbetsmiljöfråga. Ser vi att det är en situation som inte är säker så kommer vi att lägga skyddsstopp, säger Annelie Nordström, ordförande för Kommunal.

Fakta: Skyddsstopp är en åtgärd som beslutas av skyddsombud

Bestämmelserna om skyddsstopp finns i 6 kap 7 § arbetsmiljölagen.

Om ett visst arbete innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarens liv eller hälsa kan skyddsombud bestämma att arbetet ska avbrytas i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket.

Ett arbete som arbetstagare utför ensam kan avbrytas av skyddsombud om det är påkallat av från skyddssynpunkt.

Källa: Arbetsmiljöverket (TT)

Den senaste tiden har det varit flera bråk på boenden för asylsökande och ensamkommande barn. I söndags fick polis ingripa sedan personalen på en flyktingförläggning i Knäred i Laholms kommun attackerats av boende. På måndagskvällen var det ett stort knivslagsmål på ett boende för ensamkommande i Alingsås.

Dessutom finns det ibland ett hot utifrån från det omgivande samhället. Flera förläggningar har brunnit – hittills i år handlar det om 25 boenden, uppger Kommunalarbetaren. Kommunal menar att personalen får betala ett högt pris för den situation som råder på många boenden.

– När så många människor kommer hit och behöver vårt skydd och stöd så behöver vi också skapa förutsättningar för medarbetarna att göra ett så bra jobb att det blir ett värdigt mottagande, säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal.

Låg bemanning

Hon säger att man har vänt sig till medlemmarna för att få deras berättelser om hur situationen är och vad de vill ha hjälp av facket med. Främst handlar det om personal på boenden för ensamkommande barn.

– Jag har läst ett hundratal berättelser och det centrala problemet är att det är för låg bemanning i förhållande till de behov som de ensamkommande flyktingbarnen har. Det är ungdomar som är traumatiserade, en del är sjuka, de är oroliga och de har inte så lätt att sova, säger Nordström.

Trots detta bemannas boenden vanligen endast med en anställd som har sovande jour.

– Vi har krävt av arbetsgivarna att man ska ha dubbelbemanning och att personalen ska vara vaken på natten. Det är för att värna säkerheten, säger Nordström.

Kan lägga skyddsstopp

Dessutom kan det i vissa fall behövas bevakning av ett vaktbolag eller polis, menar hon.

– Det här är en arbetsmiljöfråga. Ser vi att det är en situation som inte är säker så kommer vi att lägga skyddsstopp, säger Nordström.

Skyddsstopp är något som ett skyddsombud kan besluta om då arbetsmiljön på en arbetsplats är sådan att det är fara för personalens liv eller hälsa.