Medarbetare på Migrationsverket har upprepade gånger berättat att det råder osäkerhet kring hur de ska bedöma åldern på ensamkommande som kommer till Sverige.

Flera kommuner har i sin tur larmat om att de har många vuxna som bor på boenden för ensamkommande barn. Något som har resulterat i att kommunerna i vissa fall har skapat egna boenden för ensamkommande som de bedömer som vuxna, rapporterar Aftonbladet.

LÄS MER: Mahmood, 24, flydde Syrien – nu hjälper han andra ensamkommande

– I kommuner i Skåne gör man särskilda boenden för vuxna. Vissa försöker hantera dem i de vanliga boendena, säger Åsa Furén-Thulin, sektionschef för vård och omsorg på SKL, till tidningen.

Hon menar att felaktiga åldersbedömningar skapar frustration på många håll.

– Framför allt i skolan blir det frustration – då går det ju vuxna män, som inte klarat gymnasiet, tillsammans med unga flickor i nian. Det blir ju spänningar för man har inte samma mognadsgrad, säger Åsa Furén-Thulin till Aftonbladet.

►LÄS MER: Regeringen vill göra ålderstester på ensamkommande asylsökande

En situation som även Migrationsverket känner till.

– Om åldersfrågan avgjorts tidigare i asylprocessen hade man inte hamnat i den här situationen, säger Fredrik Bengtsson, presschef på Migrationsverket, till Aftonbladet.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Migrationsverket har nu inlett ett samarbete för att komma till rätta med situationen.